OK Sorøs ungdomstur til Jysk-Fynske mesterskaber i Gødding Skov