top of page

Nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 23. februar 2016

· Dagsorden til bestyrelsesmøder vil fremover stå på aktivitetskalenderen.

· Generalforsamlingen er formidlet på hjemmesiden.

· Hjemmesiden opdateres i forhold til kommentarer. Alle er velkomne til at kommentere, hvis de opdager fejl og mangler.

· Jesper Munch er fremover brikansvarlig og klubmedlemmer kan købe de små identbrikker hos ham.

· DM Mellem - vi har høj aktivitet i bestyrelsen ang. stævnet - der indkaldes snarest til infomøde.

...o...

bottom of page