top of page

Nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsesmøde d. 29.3.16

Bestyrelsesmøde d. 29.3.2016

Deltagere: Henrik, Kristian, Kåre, Jesper, Anne, Martin, Mette. Janus (stævneleder til DM mellem) er gæst under pkt. DM mellem 2017.

Ref.: Mette

1. DM mellem 2017

2. Referat fra sidst

3. Økonomi

4. Kommunikation

5. Sorø Sø

6. DM Biatlon

7. Forbudte områder

8. Evt.

9. Næste møde

Ad. 1. Skovaftalen er på plads, hvad angår både økonomi og reservation af skoven. Janus og Kristian har kontakten til de relevante skovfolk. Der er møde i kortudvalget i morgen (30.3) og infomøde for alle klubbens medlemmer på torsdag d. 31.3, hvor der skal sættes navn på tovholdere. Vigtigste funktioner lige nu er banelægger, banekontrol og stævnekontrollant. Der er p.t. forskellige navne i spil.

Vi drøftede forskellige ideer og udfordringer ang. både DM mellem og Midgårdsormen.

Ad. 2. Henrik har søgt Sorø ordningen og Kristian indsender børneattester til kommunen inden fredag d. 1. april.

Anne har fået bekræftelser fra alle kontakter ang. om de vil stå på hjemmesiden med deres mailadresser og alle har samtykket.

Ad. 3. Henrik orienterede om udmeldte medlemmer i forbindelse med kontingentopgørelse og vi er nu 105 medlemmer.

Vi gennemgik budgettet.

Angående påskehytte 2017 er den både stor og dyr - vi spørger om Jan kan invitere en anden klub, f.eks. Holbæk med.

Ad. 4. Jesper lægger frem over dagsorden på hjemmesiden inden hvert bestyrelsesmøde. Anne gør det nemmere at finde dagsordner og referater.

Klubliv DK, Nordea og OK benzin fjernes fra hjemmesiden af Anne.

Ad.5. Martin har indkaldt til møde i udvalget i næste uge. Måske er det et problem, at løbet i år er samme dag som DM mellem.

Ad. 6. Der er flg. hjælpere til DM Biatlon d. 13-15.4: Søs, Janus, Jens, Kristian, John.

Ad. 7. Jesper opdaterer vis John i forhold til info om forbudte områder.

Ad. 8. Henrik husker alle på, at døren til gymnastiksalen skal være låst fra vores klublokale.

Ad. 9. Næste møde: onsdag d. 18. maj

bottom of page