top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2016.


1. Godkendelse af referat fra sidst.

2. Økonomi. Henrik gennemgik økonomien, der ser stabil ud. Der har både været udmeldelser og indmeldelser - Vi har nu 115 medlemmer. Find vej projektet har givet et par nye medlemmer. Indtægter bl.a. DM Biatlon og kortsalg til kasernen. Vi har haft en større udgift til det nye Kontor ( nyd det !). Klubben har indgået en lejeaftale om printer,- Kærsgaard VVS har sponsoreret det første år.

3. DM 2017. Vi har afholdt info møde med de væsentligste funktionsbesættelser. Kristian og Janus udarbejder liste. Logoer under udarbejdelse. Grundmaterialet til kortet er på plads, - korttegnere i sving pt er 4 stk i gang. Skovtilladelsen ER på plads.

4. Påskeløb 2018. Vi drøftede muligheder for èn stor hytte på Fanø eller evt Danland lejligheder. Vi drøfter videre på næste bestyrelsesmøde.

5. Sorø Sø rundt. Vi har drøftet det problematiske i, at et konkurrerende løb afholdes samme dag som vores løb. Knud har sendt forslag til bestyrelsen om at flytte start og målgang til Parnas - vi vurderer at der pt. ikke er kræfter nok i klubben til at arbejde med et nyt koncept for løbet til afholdelsen i september i år. Vi tager kontakt til Sorø sø udvalget.

6. Skoleorientering. Afholdes d. 9. juni i Korsør Lystskov. Der er fundet hjælpere.

7. Kortudvalget. Udvalget har været i skoven - afholdt møde - der bliver tegnet.

8. Ungdomsudvalget. Der er flest "kaniner" p.t.

9.Kommunikation. Anne har fulgt op på opmærksomhedspunkter fra sidst.

10. Træningsudvalget. Jesper er i fuld gang med planlægning af efterårets træningsløb.

11. Evt. Gert Bodes o-tekniske hæfte ligger nu i klubhuset.

12. Næste møde : 21.juni kl. 20 i klubhuset. Vi køber pizza og hovedpunktet er DM. Vi inviterer Janus.

bottom of page