top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. juni 2016


Bestyrelsesmøde den 21.06.2016

Fraværende: Kåre Sørensen

1. DM Mellem 17

Janus orienterede om at der var en henvendelse fra DOF om at weekenden kunne blive en udfordring pga. en worldcup i letland samtidigt. Vi holder fast i den oprindelige dato, da der ikke kvalificerede alternativer.

Bo Konring har sagt ja til at være stævnekontrollant og Janus og Bo er allerede i gang med de indledende drøftelser.

Der er lavet aftale om tidtagning med Mogens Jørgensen / Søllerød.

Korttegnerne er nu begyndt 5 har vist interesse, og planen er at der er et færdigt kort til oktober. Så færdigt som det kan blive. Janus kigger på telt og stævneplads.

Orthofoto fremskaffes til hjælp for korttegnerne.

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde:

Påskeløb 18. Fanø. Danland er mest attraktiv. Vi sætte hyttechefen i sving med det.

Printer er ankommet – Kåre har allerede printet sommerløb til en del af sommeren.

Jesper og Kristian tager kontakt til Fogederne vedr. aktualisering af lukkede områder.

3. Sorø Sø rundt

Datoen fastholdes den 3. sept. Kl. 12 start.

Jan S. laver en bemandingsplan, der er også DM-mellem og Midgårdsormen – så det er rart at få folk på plads.

Tidtagning er bestilt og på plads.

4. Økonomi

Økonomien ”halter” vi er ikke tæt det budgetterede underskud, men det kan nås endnu. :-)

5. TR-udvalget og SI-udvalg

Søgt skovtilladelser for efteråret – starter med Klubmesterskab i Grydebjerg tirsdag den 16. august – Anne, Jens, Emma og Merete står for dette arrangement. Ca. 1000 kr. til dette. Mette styrer det sociale.

Planlagte løb, se også aktivitetskalenderen:

Alsted 23/8 Søs og Clement Broby Vesterskov 30/8 Jesper M. Bakkely 6/9 (Jørgen og Steen hjælper) Sorøsprinten 13/9 Hans-Ole Sorø Sønderskov 20/9 Politiløbet Sorø Sønderskov S 27/9 Dinoløb – med lakridspipe

VTR-nat Grydebjerg 11/10 Kasper, Gustav og Jan K. Tekniktræning Grydebjerg 8/10 Morten VTR-Slagelse VTR-Broby Vesterskov Aftenarrangementer gentages over vinteren Fysisk træning gentages v/ JMJ

Der pønses på noget med Glumsø og Jan Koue.

6. Eventuelt

Vand tages selv med til træning, banelæggere tager ikke vand med mere.

7. Næste Møde

18. august op til SSR.

bottom of page