top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.august


Til stede : Henrik, Martin, Jesper, Kristian, Kåre, Anne, Mette.

1. Ref fra sidst. Jesper og Mette arbejder med skovkontakten og samarbejder i Stiftelsen Sorø Akademis skove. Jesper og Kristian vil efterfølgende arbejde med detaljer omkring de enkelte skove.

2. SSR. Jesper har skrevet til Sorø Avis. Flyers bliver fordelt. Jesper mailer en reminder til alle medlemmer i klubben. I øvrigt er der styr på de praktiske ting.

3. Økonomi. Ser fornuftigt ud.

4. DM mellem. Hjemmeside kommer igang snarest efter 3. sept ( DM mellem 2016). DOF har accepteret vores stævnekontrollant ( Bo Konring), samt at vi fastholder stævnedato d. 26/8-17. Skovlukning er anmeldt fra 25/8-2016. Kristian og Janus lægger stævnet ind i o-service.

5. Træningsløbskalender er udsendt. VTR kalender er undervejs.

6. Kåre står for o-løb for 8. og 9. klasser på Frederiksberg skole i Kongskilde d. 22.8. Hvis det afføder interesserede til træningsløbet i Alsted d. 23.8 kan de blive afhentet af Martin fra klubhuset. Ungdomstræning: Der er rigtig mange "kaniner" ( de mindste), suppleret med "humlebier" ( lidt ældre, der selv kan løbe let bane ) og færre "bævere" ( kan løbe svære baner). Samt en del voksenløbere. For at optimere træningen for alle, laver Kåre plan med - forhåbentlig - tilslutning af tilstrækkelig nok hjælpere for resten af sæsonen. Mette og Morten står for tekniklørdag 8. oktober, hvor voksenløberne kan få dækket en del af deres tekniktræning. Mette og Jesper vil planlægge yderligere tekniktræninger - herom senere.

7. Evt. Vi har besluttet at løbere selv skal tage drikkedunk med til træningsløb.

Debat om betaling til diverse træningsløb, punktet skal op til næste bestyrelsesmøde.

Opbakning til Mettes forslag om, at den årlige klubtur ( Påsken) kan suppleres med en årlig Teknik weekend for alle klubbens medlemmer. Øvrige klubture ligger ikke fast, men opslåes løbende af f.eks. ungdomsudvalget. Andre ikke-annoncerede ture foregår på medlemmers egne initiativer.

Der har deltaget 5-14 personer pr gang til Sommeraktivitet ( ialt 50 deltagere).

Anne retter diverse mangler på hjemmesiden.

Henrik orienterer om at kommunen muligvis vil sælge Skolevej 3.Henrik orienterer om debatmøde om Kultur - og fritidspolitik d. 30.8.

Jan Koue og Kristian har tegnet o-kort over Glumsø skov - det bliver indviet d. 12. november og skal fremover også anvendes til Find vej.

D. 27. september kommer borgmesteren til træningsløb fra klubhuset og overrækker årspokaler til Hanne og Søs.

8. Næste møde : d. 22. september 2016. Ref. Mette

bottom of page