top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. dec. 2016


Referat af bestyrelsesmøde den 1/12 2016

Tilstede: Mette, Anne, Jesper, Kristian, Martin, Henrik og Kåre(referent)

Dagsorden : 1 Ref fra sidst 2 Økonomi 3 DM + Orm 4 Løbskalender 5 Ungdom 6 Findvej projekter Ringsted og Slagelse 7 Generalforsamling 8 Evt 9 Næste møde vedsendt findvej Slagelse

1/ Referat fra sidste møde blev ikke sendt ud. Kristian gennemgik referatet og det blev godkendt.

2/ Det ser ud til at vi får et overskud i år. Dette skyldes hovedsageligt at vi har fået et tilskud

for at tegne Bakkely. Kristian mener at beløbet også at dækker tegning af kortet til Glumsø.

3/ DM Weekenden er flyttet en uge frem, fordi DOF´s planudvalg har ønsket at de danske elite-løbere både skal løbe DM Mellem og World CUP i Estland. DM mellem og Midgårdsormen afholdes den 19. og 20. august. Planlægningen af weekenden går godt og korttegningen er godt i gang. Udviklingen kan følges på opslag i klubhuset. Stævnepladsen er fastlagt. 1. udkast af kort forventes klart 1. februar. Der skal snarligt efter nytår indkaldes til propaganda møde (Reklame og profilering).

4/ Skovene til VTR ligger fast. Tekniktræning og natløb til foråret er fastlagt. Det er kun Holbæk og OK Sorø der er med til forårets natløb. Jens laver nytårsraket. Jesper laver tørtræning for klubbens medlemmer. Tørtræningen den 28/2 bliver med banelægning. Generalforsamling den 7/2. Se kalender på hjemmeside. HG inviterer OK Sorø til tirsdagstræning 4 gange over sommerhalvåret. Harrested, Glumsø, Fruens Plantage og Herlufsholmsskovene. HG kommer ligeledes til 4 af vores løb.

5/Ungdomstræningen går godt. Der planlægges tekniktræning for de ældste ”kaniner”. Der er generelt tilfredshed med, at træningen er flyttet til tirsdag i klubhuset om vinteren.

6/ Anette og Anne er i gang med planlægningen af Find Vej dagen. Bakkely og Glumsø er færdiggjorte og ligger nu på hjemmesiden. Tak til Jan Larsen og Lars Bukkehave. Anders Bachhausen fra DOF har kontakter til Ringsted Kommune, som ønsker Find vej på 8 af Kommunens skoler. Jan Larsen vil gerne gøre en indsats. Måske skal vi have hjælp udefra. Det kunne også være relevant at give nogle lærere fra skolerne i Ringsted en introduktion til banelægning og O-teknik. Hvis vi kan finde en korttegner er vi med. Kristian undersøger mulighederne. Sten Lund er tovholder på Find Vej i Korsør Lystskov.

7/Generalforsamlingen er fastlagt til den 7/2. Planlægningen sker på bestyrelsesmøde til januar.

8/Janus er bevilget ca. 1000 kr. til musikanlæg. Kommunen har en hjemmeside ”Det sker” på ”Dit Sorø”. Det der står om OK Sorø passer ikke så godt med virkeligheden.

Linket på hjemmesiden til VTR og Nytårsraketten skal linkes til det rigtige årstal.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. januar 2017

bottom of page