top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. februar


Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. februar 2017.

Afbud fra Henrik lawetz.

1. ref fra sidst godkendt.

2. Generalforsamling. Forløb stille og roligt - referat er lagt på hjemmesiden - formandens beretning bliver også lagt på.

3. Ungdom - Kåre har udsendt indbydelse til U 1 løberne om weekend tur d. 4-5. marts i Østkredsen.

Forespørgsel fra Emma Enhjørning ang mere specifik tekniktræning til de ældste løbere, når træningen flytter til fredag - og i skov - fra slutningen af marts. Mette vil gerne lave teknisk træning ca hveranden gang for den gruppe, der fra marts kan bestå af Emma, Eskil, Laus, Sofie, Clara og Tobias. Mette og Kåre koordinerer inden første træning.

4. DM status :

Henrik laver overblik over budget til næste bestyrelsesmøde.

11. marts kommer kortkonsulent Asger Jensen med i skoven sammen med korttegnerne.

1. marts holder kommunikationsudvalget møde sammen med Janus og Kristian og Henriette.

Janus bedes komme med foreløbig status over funktionsledere inden næste bestyrelsesmøde.

4. Find Vej.

Planlægningsgruppen, bestående af Anette, Anne, Vagner ( Nina O. afbud ) har afholdt møde d. 20. februar:

Borgmesteren skyder løbet i gang - Emma er banelægger - materiale kommer fra DOF - Kristian har idé med gave til borgmesteren for hans indsats : et sammenhængende Sorø Sønderskovs kort i plakatstørrelse med rådhuset indtegnet ( Morten spørges om fremstilling).

5. Påskehytte 2017 - Jan udsender mail om praktiske detaljer i starten af marts.

Ang hytte til påsken 2018 : det er for svært at finde en passende hytte på Fanø,- der bliver derfor individuelle løsninger ang overnatning næste år.

6. Tekniklørdag,- næste tekniklørdag er d. 4. marts - med start fra klubhuset og emnerne Kompas, Skridt, Flyd - planlægningen er på plads. Åhus tur planlægges herefter.

7. VTR afholdt d. 19. februar i Slagelse skovene med Nina Hoffman og Kristian K som banelæggere - fint arrangement.

8. Skoleorientering torsdag d. 8. juni i Korsør Lystskov - Kristian er tovholder.

9. Skole o - kort - Ringsted - Kristian og Søs holder møde med Torben fra Ringsted i løbet af marts.

10. Evt.

Fødselsdagstræning ( Unge Kåre bliver 50 år :) ) fra klubhuset d. 17. marts. Nærmere følger.

ALLE opfordres til at tilmelde sig til VTR afslutning d. 12. marts via Kristians mail med sommerfuglen ...

11. Næste betyrelsesmøde : 5. april 2017.

bottom of page