top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2017


Til stede : Henrik, Kåre, Martin, Anne, Mette.

Afbud fra Kristian og Jesper.

1. referat fra sidst.

Der er divergerende meninger om mødetidspunkt for bestyrelsesmødet - fremover mødes vi kl. 19, hvis andet ikke aftales.

2. Ungdom.

John indstiller en ungdomsløber til Skovkarle pris.

U 1 kurser. vi står for en "superlørdag" d. 3,. marts 2018, Kåre er ansvarlig og beder Jesper søge skovtilladelse i Sønderskoven, Nord for jernbanen.

Vintertræning. der er træning hver tirsdag fra klubhuset / gymnastiksalen,- Janus står for styrketræningsdelen.

3. Regnskab.

Henrik gennemgik regnskab - det ser fint ud.

4. Løbetøj - tilskud.

Vi aftalte nye større tilskud - se skema-. Ungdomsløbere får ekstra tilskud til løbetrøje og opfordres samtidig til at bytte eller aflevere trøjer, der er blevet for små. Der gives ikke længere tilskud til bukser, pandebånd og huer.

Nye priser for løbetøj:

5. Folkeoplysningsudvalg .

Vi støtter initiativet fra sportsrådet ang. nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i forbindelse med foreningslivet i Sorø. Henrik giver besked til Sorø kommune.

6. VTR og træningsløb.

VTR løbsplan er klar fra VTR udvalg v / Jesper Børsting fra HG. Dog mangler tekniklørdage,- mette kontakter 2 x Jesper for rettelse.

Træningsløb for 2018 skal på til næste møde.

7. Danish Spring.

Kristian skal til møde ang vores del af løbet i morgen d. 12.10.

8. Klubfest d. 4. nov.

Indbydelsen kommer på facebook, på hjemmesiden samt mail til alle medlemmer inden for få dage. Der er styr på festen:-) selvom ingen medlemmer meldte sig til opgaven.

9. Oprydningsdag d. 11.nov.

Kåre og Martin sørger for rengøringsmidler og indkøb af støvsuger og spand med moppe, samt laver plan for dagen. Jesper sender reminder ud på hjemmeside og facebook.

10. Næste møde.

Julefrokostmøde d. 6. december kl. 18 hos Kristian eller Jesper,- evt som sammenskudsgilde.

Ref. Mette

bottom of page