top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2018


1. Vi byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Stig Møller og fortæller om de forskellige udvalg og ansvarsområder vi har pt :

FORMAND: Kristian Kærsgaard.

ØKONOMI: Henrik Lawetz og Kristian Kærsgaard.

KORTUDVALG : Morten Hass, John Pedersen, Jens Frandsen, Knud Madsen, Kristian Kærsgaard.

Udvalget mødes med jævne mellemrum og fordeler opgaver, pt er det Sorø By nytegnet af Jens og udvalget skal i gang med at fordele opgaver med at tegne Sønderskoven, Tersløse, St Bøgeskov og Korsør Lystskov. Kristian er tovholder i forhold til bestyrelsen.

SOCIALUDVALG : Stig vælges til tovholder for dette udvalg og får frie hænder til at koordinere og inddrage medlemmer i opgaver - samt frie hænder til at nytænke området.

KOMMUNIKATIONSUDVALG: Anne Frandsen, Jesper Munch, Berit Hansen,- mødes jævnligt og er aktive både på facebook, hjemmesiden, lokale medier og fremstiller flyers og plakater til større løb i klubben. Nina Hoffmann hjælper med at lave opdateringer på facebook. Nina har særlig fokus på Ungdom og MBT -O. Anne er tovholder i forhold til bestyrelsen.

UNGDOMSUDVALGET: Kåre Sørensen, Stig Møller, Mikael Scheiby, Janus Høhne, Jesper Munch, Mette Filskov.

Kåre er tovholder til bestyrelsen og er planlægger,- Janus står for styrketræning, Mette står for tekniktræning for løbere, der behersker Mellemsvær og Svær orientering og som har lyst til at lære o-teknik.

TRÆNINGSUDVALG: Jesper Munch står for planlægning af træningskalender/skovtilladelser og uddelegerer

opgaver som banelæggere til klubbens træningsløb og VTR løb.

TEKNIKUDVALG: Morten Hass og Mette Filskov. Planlægger og afholder tekniklørdage og teknikeventyr for VTR klubber sammen med Anders Knudsen fra HG og Jan Thiesen fra Holbæk. Mette er tovholder til bestyrelsen.

Udover udvalgene har vi flg faste aktiviteter, som ikke er repræsenteret ved bestyrelsen :

SSR - Sorø Sø Rundt - Martin Munk, Jan Sørensen, Knud Madsen, Berit Hansen. Martin er tovholder.

FIND VEJ - Anette Pind, Nina Okkels, Vagner, Stig Møller - Anette har i mange år været tovholder - Stig er nu tovholder til bestyrelsen.

KLUBTØJ : Anette Pind

IT - Jan Koue, Hans Ole, Tine Demant, Jens Frandsen.

PÅSKEHYTTEFORVALTER - Jan Sørensen

KLUBHUS OG MATERIEL: Knud Madsen, Jan Sørensen, John Pedersen

SCT. HANS LØB OG SPISNING: John Pedersen og Else Neergaard.

DIV MATCH - teamsætter, taktiklægger, indpisker og busbooker - Kristian Kærsgaard

2. Danish Spring

Kortet er færdigt, banerne ligeså, løbs tilladelser i hus - praktiske ting, der skal på plads:

alle hjælpere i trafikken skal bære orange veste, er bestilt.

Kristian printer og udleverer sedler om tilladelser til relevante bemandede poster.

1 uge før løbet sender Kristian mail til alle postbemandingsfolk samt andre hjælpere om instruktion til de specifikke opgaver på dagen.

Vi afventer stadig besked fra OK Roskilde om hvilke funktioner de gerne vil have vores hjælp til lørdag og søndag i Hvalsø.

3. Øvrige forårsarrangementer.

Ungdoms og træningsprogram er sendt ud.

9. maj, eftermiddagsløb - løb for Sorø Kommune: John Pedersen er banelægger, -Jan Sørensen, Kristian Kærsgaard, Bo Kristoffersen, Jesper Munch hjælper med afvikling på dagen.

Find Vej - udvalget er i fuld sving - der er desuden opfølgning i Feldskoven d. 9. maj om aftenen.

Divisionsmatch 3-6. division - Jesper Munch søger skovtilladelse, Morten Hass er banelægger, Andre Gautier er banekontrollør, Janus Høhne er stævneleder.

Ref. Mette Filskov

bottom of page