top of page

Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. sept 2018

Deltagere: Henrik Lawaetz, Kristian Kærsgaard, Mette Filskov, Stig Møller og Jesper Munch Jespersen

Afbud fra: Kåre og Anne

Siden sidst

Sommerferieaktiviteter: Der har været flest fra OK Sorø. Det blev nævnt i Sorø Avis. Vi fastholder niveau og form for aktiviteter.

Ungdomstræning

Kåre skylder et regnskab for ungdomsturen til Sverige i august. Ungdomstræningen forløber fint. Der er lavet en plan for post udsætning og indhentning.

Bestyrelsen drøftede coaching/sparring af ungdomsløbere. Emnet tages op i DM weekenden med de unge.

Tirsdagstræning

Forløber godt. 27-55 deltagere afhængig af skov og samarbejde med HG. Vi skal have fokus på opdatering af Grydebjerg og Store Bøgeskov. Vi overvejer at tilbyde et aftensprints i løbet af vinterhalvåret.

Træningsudvalget indkalder til møde om den kommende træningsplan klubben for 2019.

Tekniks træning

Der er tre træninger i tre forskellige skove i Sorø, Næstved og Holbæk. Derudover er der to teknik weekender i 15.-16. december og 8.-9. juni 2019

50 års jubilæum

Bestyrelsen vil undersøge om klubben kan få VTR dag i januar til fejring af dagen den 13. januar 2019, inkl. et jubilæumsløb.

Kristian kontakter VTR udvalget. Forsøger at bytte med Haslev. Mette Filskov er tovholder for festliggørelsen. Hun sammensætter et hold. Vi vil invitere borgmesteren. Vi vil overveje et digitalt jubilæumsskrift eller lignende.

Kommunikationsudvalget skal lave en plan for kommunikation af denne begivenhed.

50-års gruppen vil evt. arbejde for brug af ældre kort til træninger til udvalgte tirsdagstræninger.

Økonomi

Økonomien er i balance. Budgettet forventes holdt. DIF og DGI foreningspulje giver mulighed for at søge midler til udstyr mv. Bestyrelsen overvejer mulighed. Det blev foreslået at søge til vægte, thorax træner etc. Der er afsat midler til en bus til kørsel i november til divisionsmatch.

Sorø Sø rundt

Der er et tilfredsstillende resultat efter afholdelse af arrangementet. Bestyrelsen takker for et flot arrangement og tak til sponsorerne for den flotte støtte.

Næste år er der jubilæumsår- Evaluering forelægges SSR udvalg. Bestyrelsen vil bakke op for flere tiltag til profilering af løbet.

Divisionsmatch

Planlægningen forløber i godt. Kort trykkes ugen før løbet. Der brug for gode kræfter til dagen. Der må gerne være 10 flere hjælpere.

GDPR - Persondata

klubbens politik om håndtering af persondata lægges på hjemmesiden. Materialet sendes også ud til klubbens medlemmer.

Det fremgår, at medlemsskab betyder, at man er indforstået med håndteringen af persondata. Klubben tager mange billeder – det er del af klubbens liv at disse lægges på facebook og hjemmesiden. Man må selv rette henvendelse hvis der er billeder som man ikke ønsker lagt der.

Find vej

Stig Møller har overtaget tovholder rollen for Find vej. DOF er orienteret herom.

Næste møde

Onsdag den 24. okt. kl. 19.00.

Evt

Ingen bemærkninger.

bottom of page