top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde d. 4. december 2018


Deltagere: Alle

Mødet startede med julefrokost. Tak til Mette

1. Referat fra sidst (vedlagt her)

Kun KKH skylder.

2. Jubilæumsfest mv.

Nyt, Brommecenteret bestilt og betalt, Udvalget har besøgt hytten, det ser godt. Mad OK. Hytten er optegnet, til sprintløb af JF. På torsdag nyt møde i festudvalget.

Fødselsdag den 13. januar med lagkage og pølser med brød, mere herom senere.

Kommunikation: Interview med koryfæer mv., videoer lægges op på hjemmesiden. Jubilæumsskriv fra 25/40-års fødselsdag Reviews.

(blev det aftalt af KKH skulle invitere borgmesteren?)

3. Skole OL

Find vej er ophørt. I stedet arrangeres skole-OL for 5-6 klasserne i kommunen. Klubben er tilmeldt 8. maj.2019.

Klasselærerne styrer deres respektive klasser. Stig snakker med kommunens fritidskoordinator mht. at få så mange skoler med.

4. Trivselsdag

O-løb for kommunes ansatte kl. 17 den 8. maj som sidste år. Der bør være noget opfølgning evt. tirsdags og fredagstræningerne.

5. 2019 Kalender

sendt ud - der har været kommentarer om tiomila og teknikdatoerne.

6. Tiomila

Morten er i gang har fået tilsagn fra nøgleløbere. Mette og Anne fikser damestafetten. Anne har tilbudt grund til klubtelte. 200 kr. i tilskud er bevilliget pr. deltager, måske kan der komme flere end et hold på 10. Kåre kigger på ungdomsholdsmulighed. Roskilde har spurgt om samarbejde - vi overvejer stadig.

7. Økonomi

Sund økonomi, pga aktiviter er der kommet ekstra indtægter.

Næste år har vi ikke store stævner og Sorø Sø Rundt har faldende deltagerantal, så måske der komme røde tal 2019.

8. Ungdom

De 7-9 årige skal startes op, vi kan markedsfører en ekstra indsats når sæsonen starter, måske til koordinatorerne som har med SkoleOL at gøre. Evt. kan der laves noget ala findvej-konceptet. Kåre og Stig tænker.

9. Diverse

- opgavebørs vi prøver at hente inspiration. Anne prøver at se sig omkring.

9a. nye regler mht. divisionsmatch. Der bliver især flere ungdomsklasser.

10. Generalforsamling den 26. februar, der skal findes mindst et nyt bestyrelsesmedlem. Vi prøver at hverve til klubfesten.

11. Næste møde - tirsdag den 22. januar kl. 1900.

bottom of page