top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019


Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

Tilstede: Kristian, Henrik, Jesper, Mette og Kåre(referent)

 1. Referat fra sidst

 2. Jubilærumsfest – VTR – Bordet rundt

 3. Økonomi

 4. Generalforsamling den 26. februar

 5. Skole OL 8. maj

 6. Trivselsdag den 8. maj

 7. 2019 Kalender herunder kort

 8. Tiomila

 9. Ungdom

 10. Diverse – opgavebørs- Anne

 11. Næste møde

Ad 1/ Ingen bemærkninger.

Ad 2/ Fed fest! God stemning. Tak til festudvalget. Prisen for festen var 27.000 kr.

Ad 3/ Henrik gennemgik regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. Regnskabet viser et overskud på næsten 20.000 kr i 2018 mod et forventet mindre underskud. Det skyldes at afholdelsen af divisionsmatchen den 23. september gav en stor indtægt, som ikke var forudsat ved budgetlægningen. Der er lidt gennemtræk i foreningen. Mange løbere prøver i korte perioder. Vi regner med uændret antal medlemmer fremover. Der er budgetteret med et underskud på 32.000 kr. Hovedsageligt fordi jubilæumsfesten koster 21.000 kr på 2019 regnskabet. Denne post er et enkeltstående tilfælde. Der foreslås uændret kontingent på 400 kr og uændrede tilskudsregler.

Ad 4/ Kristian indkalder i uge 5 til generalforsamlingen den 26. februar kl 19.00 Bestyrelsen prøver at finde kandidater til den åbne bestyrelsespost og opfordrer alle medlemmer til at melde sig. Mette spørger Stig om han vil hjælpe med forplejning til generalforsamlingen.

Ad 5 og 6/ Stig tager til møde næste torsdag omkring arrangementet. Vi laver løbet på Grønningen. Kommunen reserverer Grønningen til både Skole OL og Trivselsdag.

Ad 7/ Jesper har lavet foreløbig plan for tirsdagstræningen. Den endelige plan afventer en udmelding fra kortudvalget. Tekniktræningsudvalget arbejder med en nat-cup over O-service. Kristian melder at der er flere der viser interesse for korttegning.

Ad 8/ Der er to damehold og et herrehold. Kåre undersøger muligheden for et ungdomshold.

Ad 9/ Der er rigtig mange til ungdomstræning. Flere nye ungdomsmedlemmer. Henriette Baun arbejder på at stable en træning på benene for de 4-8 årige, indtil videre med 4 årlige træningssamlinger. Tirsdagteamet kører godt. Stig, Michael, Jesper og Janus bistår Kåre flittigt.

Ad 10/ Bestyrelsen nævner nogle opgaver som klubbens medlemmer kunne melde sig til. F.eks. holde orden i klubhuset eller stå for IT i klubhuset. Det kunne være godt hvis der findes medlemmer med lyst og tid til sådanne opgaver.

OK Sorø har behandlet en forespørgsel fra Østkredsen om at afholde DM i MTBO-Sprint. På et møde er det blevet afklaret at Flemming Vejsnæs koordinerer dette med Michael Lindholm som banelægger. Nina Hoffmann tegner kort og Janus H. er ansvarlig for IT. Søs M. Hansen vil bistå med alle forefaldende opgaver. Terrænet bliver omkring kasernen i Slagelse.

Ad 11/

Næste møde blev aftalt til tirsdag den 12. marts kl 19.00

bottom of page