top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 21. august

Afholdt den 21. august 2020 i klubhuset

Tilstede: Stig Henrik Kristian Tine og Kåre (referent) Afbud fra Nina og Mette

1. Siden sidst – referat

Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.

2. Økonomi

Der er forhøjet gebyr fra vores bank, Nordea. O-service har uden varsel slettet udmeldte medlemmer. Dette kan give regnskabsmæssige problemer. Henrik gennemgik det foreløbige regnskab, der bærer præg af aflyste arrangementer. Herunder Skole OL. Der kan dog komme indtægter fra klubbens skolesamarbejde.

3. Nyt fra ungdommen

Der kommer hele tiden nye til ungdomstræning. Der er fuld tryk på. Der er 15 der tager til DM Weekend den 29. august.

4. SSR

Pa grund af Corona er deltagerantallet begrænset til 95. Der kan blive ekstra behov for hjælpere på grund af vejarbejde ved Skælskørvej.

5. Træning Der har været fremragende træning over hele sommeren. Mange har deltaget. Morten arrangerer intervaltræning (torsdag) og Rasmus står for løbetræning (onsdag). Orienteringsleg er på igen den 19. september. Der er mange aktiviteter. Se kalenderen på hjemmesiden.

Der er ved at blive arrangeret teknikweekend i Göteborg. Bestyrelsen vil gerne lægge penge ud til leje af hytte hvis der er en afbestillingsforsikring.

6. Ultralang den 11. april 2021

Janus har booket spejderhytten på Grønningen. Sønderskoven er lukket. Kristian pusler med banelægningen. Korttegningen er i gang. Der er styr på banekontrollanten. Der skal tjekkes op på stævnekontrollanten. Ultra lang skal på hjemmesiden.

7. Find Vej

Stig indkalder til et møde med Frederiksberg Skole Nina har lavet em aktivitet på Søndergårdsskolen i Slagelse. Kristian hjælper et par skoler i Ringsted Skole OL: Stig regner med at vi laver et arrangement til Maj

8. Eventuelt og næste møde

Der går igen rygter om at bygningerne vores klubhus ligger i, er ved at blive solgt. Vi forhører os om udviklingen.

Næste møde 2/10 kl 19 i klubhuset

bottom of page