top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 23. juni

Start kl. 19.00, slut kl. 21.30. hos Else og John.

Til stede: Kristian (ref), Stig, Mette, Nina Tine, Henrik. Afbud fra Kåre

1. Siden sidst – referat

Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.

OK-hytte til Påske 2021 er booket ved Jan – samme hytte som aflyst i 2020. Hytte 2022 er også booket, ved Silkeborg.

2. Økonomi

Økonomien tæt på uændret siden 13. maj. Der er nye opgaver med korttegning og coaching på Frederiksberg Skole og Søndermarksskolen til omkring 20.000 kr. måske mere.

Sorøordningen udmøntede sig i 10600 kr.

3. Ungdomstræning og interesse fra DOF’s landstrænere

Der har været gode træninger, Morten har taget god hånd om den ældre gruppe, og Kåre og Michael tager hhv. mellemgruppen og de yngste. Det har forløbet godt – ca. 12-20 deltagere hver gang.

U1 – OK Sorø stiller med den største delegation på lejren i Nordjylland i uge 27. På U2 er der 4 deltagere fra Sorø i Silkeborg.

Motionorientering.dk – vi har sat ansvarlige på de forskellige emner.

4. Træning og sommerferieaktiviteter

Der skal findes et hav af banelæggere, postudsættere og indsamlere. Alm. tirsdagstræning kl. 12-20 med baner ”as usual” for klubbens medlemmer. Det har været en succes – vi bør forsætte med lange startintervaller – da det tiltaler mange medlemmer. Banelæggerne melder tilbage at det er ok, med udsætning dagen før. Sommerferieaktiviteter arrangeres 6 gange.

5. Findvej-projekter

Nye tiltag Frederiksberg Skole, Søndermarksskolen(Slagelse) og Valdemarsskolen(Ringsted) I gang: Absalonskolen, Kildeskolen

6. SSR

5. september kl. 12.00

Bestyrelsen indstiller til at det afholdes - hvis vi kan. NOVO Nordisk stiller måske med en del løbere, måske kommer der mange løbere pga. mange andre løb er aflyst.

7. Eventuelt og næste møde

Folkemødet medio september – vi skal drøfte deltagelse

Ultralang 2021 – korttegning er i gang – der mangler en del – men mon ikke det nås

Flere nye medlemmer er kommet til.

Fredag den 21. august kl. 1900.

bottom of page