top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde 20. august 2021Tilstede: ·

Tine, Kristian, Hans-Ole, Stig, Kåre(referent), Nina(via Facetime). Mette (afbud)

1. Referat fra sidste møde:

Referater bør så vidt muligt gennemgås ved enden af bestyrelsesmødet. Er der kommentarer til referatet skal de komme inden en uge efter at referatet er sendt ud. Referenten sender referatet til kommunikationsudvalget. Der er sat faste poster i Feldskoven


2. Økonomi:

Der er kommet penge fra Nordea fonden til køb af trøjer til Sorø Sø Rundt. Der er også kommet penge fra Frederiksberg Skole for korttegning. Hans Ole giver udtryk for at der er styr på økonomien 3. O-service:

Klubben er blevet forhindret i at give rettigheder i O-service til medlemmerne. Stig skriver til O-service for at få rettighederne tilbage.


4. Ungdomstræning:

Der afholdes et møde den 25/8 til udvikling af ungdomsarbejdet. Alle medlemmer er velkomne. Emma Klingenberg er med som konsulent. Morten har udarbejdet en plan for klubbens ungdomsarbejde som danner grundlag for aftenen.

Ved de nyligt afholdte sjællandsmesterskaber klarede løberne sig flot. Der var arrangeret ungdomstur i forbindelse med stævnet hvor 12 ungdomsløbere og tilhørende forældre/trænere havde en fantastisk god tur.

Ungdomsudvalget har planlagt tur til Store DM den 18-19. september. Der var opbakning til at klubben støtter hytter under DM Lang.Næste fredag den 27/8 er der åbent for alle der vil prøve orienteringsløb.


5. Træning, teknik 2022:

Tirsdags træningsløbene er på plads. Der var 41 deltagere i Alsted Skov som generelt var tilfredse med at vi mødes på samme tid under tirsdagstræningen.

Tine spørger Morten om han vil arrangere VTR nat i Feldskoven.

Bestyrelsen vil gerne betale depositum til en hytte til Teknikweekend i juni 2022.

Det blev besluttet at støtten til påskeløbene skal øges. Endelig beslutning træffes senere.6. SorøSøRundt:Stien rundt om Sorø Sø klippes i morgen den 21. august. Der er indkøbt medaljer til Sorø Sø Rundt så klassevindere får guldmedalje og alle får en deltagermedalje.

7 og 8. Modtagelse af voksenløbere og funktioner for bestyrelsesmedlemmer:

Flere ringer og vil gerne starte til orienteringsløb. Nina hører forskellige klubber om hvordan de rekrutterer hjælp til diverse opgaver. Nina udarbejder forslag til hvordan opgaver i klubben kan beskrives og fordeles.


9. Skolepakker:

Vemmelev Skole er blevet idrætscertificeres og vil derfor også gerne have en skolepakke. Bl.a ved at Emma Klingenberg har været ude at undervise. Hvorfor de nu ønsker Skolepakke, dog er undervisningsdelen ikke nødvendigt. "Kun" korttegning og udarbejdelse af baner. Det er PT ikke en opgave vi har kræfter til at stå for.10. Næste møde:

Næste møde er den 24/9 kl. 19 i klubhuset.

Comentários


bottom of page