top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde 24. juni 2021

Tilstede: · Kristian, Mette, Hans-Ole, Stig (referent), Kåre (via tlf ifm ungdomstræning). Nina og Tine (afbud)

Referat fra bestyrelsesmøde,

1. Referat fra sidste møde: Godkendt


2. Økonomi: Det har været en lang proces at overføre kasser-opgaven fra Henrik til Hans-Ole, men nu skulle alle formalia være på plads. Forhåbentlig er det snart helt på plads så vores nye kasser kan betale regninger osv.


3. Ungdomstræning:

Den 25. august kommer Emma Klingenberg. Ideen er at bidrage med tanker, visioner, ideer, mv i forbindelse med ungdomstræning. Hass og Henriette forbereder Emma på hvordan vi i dag træner, står for indbydelse, osv. (dette er allerede i gang).

  • Det er foreslået at forbinde ungdomstræningen om fredagen med den efterfølgende tirsdagstræning eller andre kommende løb/arrangementer.

  • Ideer til udvikling i ungdomstræningen

  • En form for mentorordning for ungdomsløbere

  • Få ungdomsløbere til at stå for træning eller andre aktiviteter

  • I den kommende tid er der sommerferieaktiviteter

  • Efterårs-sæsonen startes op med Frisk Fredag den 6.august og SM i Tisvilde i midten af august, tur til Sverige, DM i Vejle, mv


4. Træning: Stort set alle træningsløb i efteråret er på plads.

5. SorøSøRundt:

  • Der er møde i SSR udvalget mandag, den 28/6.1

  • Udvalget i år er: Jan, Sigurd, Knud, Martin, Thomas, Kristian

  • Nordea Fonden har doneret 10.000,- til SSR samt løbetrøjer til de første 300 tilmeldte løbere.6. Evt. og næste bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde 20. august 2021 kl 19:00 i klubhuset

Comments


bottom of page