top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 13. december 2022.

Bestyrelsen indtog en fin frokost - købt i SuperBrugsen

Hvor: Hos Stig på Smedevej


Til stede: Sanne, Stig, Kristian, Kåre og Tine. Afbud: Kenneth og Nina.


1. Referat fra sidst Referat fra sidst er godkendt.


2. Økonomi

Der er enkelte udeståender hos medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Vi arbejder på at få verificeret om de betaler, eller om de vil udmeldes.

På næste møde gennemgår vi regnskabet for 2022 mere detaljeret. Bestyrelsesmedlemmerne skal inden dette møde læse regnskabet godt igennem på Foreninglet.

Kristian vil se på en specifikation af løb stilskud i O-Service.

På dette møde vil vi desuden diskutere budgettet for 2023.


3. Alle de andre punkter – klublokale, løb, ungdom, div match

VTR Nat. Vi har informeret de andre klubber om, at hvis vi skal være med, skal det lægges i forbindelse med en af vores tirsdagstræninger og foregå i Sønderskov. Tine og Stig fortsætter dialogen.

Klublokale. Intet nyt. Se forrige referat.

Ungdom. Mette tager til Akademiet for at tale om skovtilladelse for den nære Sønderskov og i øvrigt ønske dem glædelig jul.

Divisionsmatch 30/4-23. Planlægning går fint fremad. Nøglepositionerne er besat, og der holdes snart første koordineringsmøde.

Oprydningsdag. Vi vil holde en oprydningsdag i starten af marts i klubhuset. En opgave vil være at opdele vores poster til at have 25 stativer med små skærme (primært til ungdomstræning) og 40 stativer med store skærme (tirsdagstræning, mv.).


4. Generalforsamling Onsdag den 22. februar.

Kåre undersøger om vi kan anvende Blå Sal på Frederiksberg Skole.


5. Næste møde Næste bestyrelsesmøde: 17/1 kl. 19 i klubhuset.
Comments


bottom of page