top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 17. januar 2023


Hvor: I klubhuset på Skolevej


Til stede: Sanne, Tine, Nina, Stig, Kenneth og Kåre. Kristian var fraværende.


1. Referat fra sidst Godkendt.

Bemærkninger:

a) Oprydningsdag i klubhus er lørdag den 4. marts. Kåre skriver ud til klubmedlemmerne.2. Økonomi Diskussion om budget

  • Generel enighed om, at det er vigtigt at holde et højt aktivitetsniveau specielt med ungdomsture.

  • Bestyrelsen vil se på muligheder for at fremsætte forslag på generalforsamlingen for at styrke/stabilisere økonomien. Der blev diskuteret mange forskellige ideer og modeller.

  • Umiddelbart ser det ud til, at vi skal finde 20.000-25.000,- for at kunne præsentere et budget der balancerer. Dette vil blive beregnet mere præcist inden generalforsamling.


3. Generalforsamling 22. februar 2023 i Blå Sal på Frederiksberg Skole.


Antal bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til ændring af vedtægterne paragraf 5: Bestyrelsen foreslår, at paragraf 5, første afsnit ændres til:

”Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3-5 ordinære medlemmer.”

4. Divisionsmatch 30/4 Janus og Kristian har besigtiget SP-område.


5. Træning Alle skove til planlagte løb er i hus. Der skal nu findes banelæggere til tirsdagstræningerne. Interesserede kan henvende sig til Tine eller Mette Filskov.


Der skal findes to tirsdage til VTR Nat. Forslag: 24/10 og 7/11


6. Ungdommen Det kører fint. Den yngste del af gruppe er delt i to. Vi har derfor nu igen tre ungegrupper. Der er stort behov for ekstra træningskræfter.

Fællesspisning en gang om måneden er et stort hit!


7. Kommunikationsudvalget

Udvalget mødes i næste uge til planlægning af 2023. Derfor ikke rigtigt noget at opdatere.


8. Eventuelt


9. Næste møde Næste møde vil være forberedelsesmøde til generalforsamlingen. Det holdes i klubhuset den 7. februar 2023 kl.19.00.
Comentarios


bottom of page