top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 17. maj 2022


Hvor: Hos Stig på Smedvej


Til stede: Sanne, Tine, Kenneth, Kåre, Stig og Kristian. Nina afbud.


1. Referat fra sidst Ingen kommentarer udover punkter, der bliver behandlet nedenfor.

Ny konstituering: Velkommen til Kenneth i Bestyrelsen.


2. Økonomi - nyt system

Sanne viste det nye økonomisystem. Alle er meget positive overfor det nye medlemsinterface og kassererens muligheder for posteringer og overblik over regnskabet.


3. Klublokalerne på Skolevej Vi har fået et spørgeskema fra Sorø Kommune om, hvilke faciliteter, udstyr, mv. klubben anvender og har brug for. Dette skal bruges til kommunens vurderinger af, hvor vi kan placeres hvis Skolevej skal sælges/ryddes.

Bestyrelsen inviterer til informations/brainstorm møde mandag den 23. maj kl. 19:00 på Skolevej. Vi håber, at der vil komme input til besvarelsen til kommunen.

Bestyrelsen udarbejder herefter et svar til kommunen.


4. Ungdommen Der er planlagt en pinsetur til Fyn. Der er ikke så mange tilmeldte. Da der er god plads i hytten/shelters, er resten af klubbens medlemmer velkomne til at bruge det. Giv besked til Kåre, hvis du ønsker overnatning.


5. Træningsløb - Ønsker/idéer/tanker om skove 2023? Der har indtil videre været afholdt fem tirsdagstræninger. Der har været rigtigt fint fremmøde – mellem 26 og 46 deltagere pr løb.

Kort efter sommerferien begynder træningsudvalget (Tine Demandt og Mette Filskov) planlægningen af 2023-sæsonen og beder om idéer/ønsker/forslag fra eksempelvis børne- og ungdomstrænerne og tekniktrænerne.


6. Påskehytte 2022/2023.

Årets påsketur var en kæmpe succes med masser af deltagere, hygge og gode løbsoplevelser.

Påskeløb 2023 er i viborgområdet. Der er betalt depositum til en hytte.


7. SM-stafet 29. maj.

Løbet er på skinner. Forhåbentlig vil lidt flere stadig melde sig som hjælpere.


8. Hængepartierne med udvalg.

Kommunikationsudvalg. Kenneth er med i kommunikationsudvalget, og de vil udarbejde et oplæg til kommunikationsstrategi, som kan diskuteres i bestyrelsen.


9. Eventuelt Ingen emner


10. Næste møde Bestyrelsen samles til kort møde ved klubbens Sankt Hans-løb hos Else & John den 21. juni.
Comments


bottom of page