top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2022


Hvor: Klubhuset


Til stede: Sanne, Tine, Kåre, Stig og Kristian. Nina afbud.


1. Referat fra sidst Referat fra sidst er godkendt.


2. Nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan supplere med et ekstra medlem indtil næsten generalforsamling jf. vedtægter. Bestyrelsen kunne godt tænke sig en, som kan binde bestyrelsen sammen med kommunikationsfunktionen. Kåre laver en jobannonce.

3. Nyt økonomisystem

Udvalget bestående af Sanne H, Marianne Dahl, Lars Sharpe, Jesper Munch, Morten Hass og Kristian har på en måned kigget flere systemer igennem, talt med klubber i Nord, Øst og Midt. Herefter er systemerne afvejet med fordele og ulemper. Resultatet blev, at systemet hos Foreninglet er anvendeligt til vores formål.

Bestyrelsen beslutter, at klubben tegner et abonnement hos ForeningLet med en ny procedure for udlæg og betalingen for medlemmer. Systemet koster 4000 kr. årligt. Mere herom følger. Udvalget har lavet en beskrivelse og et procedureoplæg, som bestyrelsen har godkendt. Dog skal Jørgen Jørgensen høres, da han skal lave noget ekstra arbejde i o-service.


4. Træningsløb Første tirsdagstræningsløb er tirsdag den 5. april fra Diget på Frederiksberg. Nu er vi i gang!


5. Ungdommen Der var en dejlig tur til Vårracet i Jämshög i weekenden 19-20. marts, med 17 deltagere.

Der er mange til træning hver tirsdag, og nu overgår vi til fredagstræning som altid i april kommer.

Der er stafet i Kærhave den 6. maj, hvor vi slutter af med grillpølser, kage og hygge i bålhytten - kryds af i kalenderen. Janus træner tidtagning, der skal bruges til SM-Stafet. Måske kommer Holbæk og HG også.


6. Påsketur.

Der er 42 tilmeldt i hytten ny rekord - endelig kan vi være sociale igen.


7. SM-stafet 29. maj.

Kortet er revideret 1. gang af John P. Løbet er oprettet på o-service. Vi mangler en stævneleder og en banelægger. Kristian tager en af opgaverne.


8. Hængepartierne med udvalg.

Tine minder os alle om, at vi er bagud med at få flere opgaver besat. Visse udvalg savner fremdrift.


Kommunikationsudvalget skal koordineres tæt med klubbens aktiviteter, vi håber at et nyt bestyrelsesmedlem kan binde os sammen med dette. Evt. Snak om udvalg i påskehytte og demo af regnskab.

Klubbens lokaler og materiel mangler en synlig tovholder. Kristian spørger Jan S. om han kan samle et team, der mødes med et fast interval evt. 4 gange årligt og ordner ting og melder tilbage til bestyrelsen om dette.

Herudover er der et ønske om at systematisere hjælpere til tirsdagsløbene og til VTR-løbene. Der er en forhåbning til, at det nye regnskabssystem eventuelt kan hjælpe med at lave et holdtilmeldingssystem, som kan bruges. Dette skal der ses på, så snart at vi er i gang med ForeningLet.

Udvalg og opgaver skal prioriteres fra nu af.


9. Næste møde Ikke aftalt - primo maj måske
Comments


bottom of page