top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 8. august 2022


Hvor: I klubhuset på Skolevej


Til stede: Sanne, Tine, Nina, Stig, Kenneth, Kåre (via UPLink) og Kristian 😊.


1. Referat fra sidst Referatet fra sidst er godkendt. Dog opfordres stadig til at melde ønsker til træningsskove ind. Der er ikke kommet forslag ind siden sidst, men muligheden er der stadig til næste sæson.


2. Økonomi Sanne har adgang til bankkontoen nu. Der sendes regning til Gastech for SSR-Sponsorat. Lidt omposteringer mangler. Klubbens medlemmer skal stadig vænne sig til ikke at have penge på klubbens konto.

Økomøde afholdes snarest mellem Sanne og Kristian.


3. Klublokalerne på Skolevej Tingene er stadig ikke afklaret. Møde med kommunen 23/8. Sanne, Kristian og måske en mere deltager.


4. Ungdommen Ungdomstræningen starter på fredag den 11/8 - der er et spændende program for efteråret. Der er tur til Bornholm den 9-11. september. Der er 24 unge tilmeldt! De voksne er også velkomne. Astrid fra DOF kommer nok forbi og måler de unge løberes tekniske formåen[1] . Rekruttering planlagt til den 26/8 og den 16/9. Kontakt til Frederiksberg Skole tages. Indbydelse til dette kommer snarest og skal på www og FB, sendes herefter til skolen.

Skulle man skrive noget med, at det er for at lære af vores gode ungdomsarbejde?

5. Træningsløbene Statistik: Træningsløbene er en succes – 25-35 kommer på gode dage. Mange skove er brugt. De grønne baner benyttes en del, der er ca. 3-5 deltagere pr. gang. Der indføres på opfordring en minisort med virkning fra efteråret 2022. Baner skal så vidt muligt overholde den distance, som træningsudvalget udstikker, dvs. 1,5-2 km grøn, mange poster (og hellere for kort end for lang). Let 3 km, Gul 4-5 km, Sort 3, 4-5 km og 7-8 km – så er det også nemmere at kommunikere løbene ud, når bare startstedet er kendt. Kristian spørger Jan, John og Jens om at lave et træningssæt med store skærme.

25 stativer med små skærme skal bevares. Der skal laves 45 poster med store skærme. [1] Tine deltager på VTR-mødet.6. DM og div. matcher

Der er udsendt mail; alt er på skinner. Hytter til DM Bornholm på campingen i Sandkås. Der er skrevet ud til alle medlemmer vedr. overnatning og samkørsel. Kristian bestiller bus til divisionsmatchen den 25/9.


7. SSR den 3. september

Møde afholdt. Der er styr på det.

Plakater er fremstillet – kig efter dem i gadebilledet i ugen op til.

Klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe.

Man kan også tilmelde sig og tage naboen med. Der er den 8. august 112 tilmeldte.


8. Kommunikation

Udvalget bestående af Kenneth, Jesper, Anne og Rasmus, har lavet en plan for kommunikationen – der er lavet slides, som skaber et overblik. De udgives måske senere.

Særligt er det beskrevet, hvorledes der er flere målgrupper, som skal tilgodeses. Slides med overblikket formidles på vores web og måske andre steder. Busturen til divisionsmatchen kan bruges til at fortælle om, hvordan medlemmerne kan deltage i den generelle synlighed. Der er lavet 3 niveauer - hvor aktiviteter i klubben er listet. For hvert niveau er den ønskede kommunikation beskrevet.

Der laves en skabelon, som banelæggerne til tirsdagsløbene kan bruge ift. begivenheder – ca. 14 dage før bør den ligge på nettet i detaljer.


9. Eventuelt Lars Bukkehave har spurgt om skovtilladelser til et adventureløb den 24-26. marts 2023, dem kan vi ikke hjælpe med. Vi kan hjælpe med udstyr, hvis der er interesse for det.


Henvendelse fra Søren N. Hansen fra Storebæltskolen om noget hjælp til at gennemføre o-løb for elever med udfordringer. Vi henviser til DOF, der har muligheder, via skole@do-f.dk.


Der opfordres til, at man tilmelder sig uden holdangivelse til DM stafet, således at der kan dannes hold til DM på tværs af aldersgrænser.10. Næste møde Næste møde den mandag den 26/9 kl. 19.00.
bottom of page