top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 8. november 2022.


Hvor: Afholdt i klubhuset på skolevej og Teams


Til stede: Deltagere: Kristian, Sanne, Tine, Stig - Afbud: Kåre, Kenneth, Nina


Referat godkendt


2. Økonomi

Der er udeståender hos nogle få medlemmer. Der udsendes rykkere til medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi for 2022 får et underskud på cirka 50.000,- .

De primære årsager er hytten til påsketuren, tilskud til ture (DM Bornholm, mv), udgifter til etablering og opstart af ForeningLet, indkøb af klubtøj (som dog løbende bliver solgt), gammel regning for løb i Slagelseskovene fra 2021.


3. Klublokalerne på Skolevej

Kommunen har udskudt beslutningen i to år og lagt driftsudgifterne ind i budgettet. Vi fortsætter med samarbejde og koordinering med de andre brugere af Skolevej og holder generelt øje med udviklingen i kommunen.


4. Ungdommen Vi er kommet godt i gang med træning om tirsdagen.

Kåre har den yngste gruppe, Stig har den ældste gruppe, og Janus laver styrketræning.

Vi har udvalgt nogle VTR-løb, hvor vi vil forsøge at få mange ungdomsløbere med. Der lokkes med varm saft og socialt samvær.

Der er lavet en ungdomsplan for resten af året. Udover den deciderede o-træning er der fokus på at holde ungdommen i fysisk topform og holde sammen på gruppen, indtil lyset kommer igen til foråret.5. Træningsløb - VTR-nat og VTR Der er godt gang i planlægningen for 2023.

Der mangler en stævneleder til VTR i Korsør Lystskov (29/1-2023).

VTR-nat 2023: Der har været sølle tilslutning til VTR-nat. HG er positive, Holbæk vil umiddelbart ikke.6. Divisionsmatch den 30/4

Stævneleder: Janus.

Banelægger: Kristian forhører sig blandt kandidater i klubben.

Skovtilladelse for Hvalsøskovene er i hus, og Roskilde vil gerne levere kort.

Der skal snarest afholdes indledende planlægningsmøde, hvor funktioner og opgaver fordeles.7. Juleafslutning.

6/12: Ungdom. Ungdomstræning i salen, juleklip, fællesmad

20/12 Alle. Æbleskiver, glögg og julehygge.8. EVT. og næste møde, der er et julemøde.

Find Vej. Der er kommet nye retningslinjer/ideer fra DOF omkring standen af vores Find Vej-skovem og hvad der skal ske med dem fremover. Kristian tager fat i eksempelvis John og Jens.


Næste bestyrelsesmøde: 13/12 efter ungdomstræning. Bestyrelsesmødet holdes hos Stig.

bottom of page