top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022


Afholdt hos Hans-Ole med pizza.


Tilstede: ·

Hans-Ole, Mette, Nina, Tine, Stig og Kristian. Kåre afbud

1. Siden sidst:

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde
2. Økonomi:

Økonomien - ser sund ud siger Hans-Ole – vi kan dog ikke se en oversigt. Jens kommer på lørdag(den 12/2) til revisionen. Tilskud gives efter gældende regler. Ungdomskurser dækkes med op til 500 kr. Typisk er sommerlejre dyrere så her kommer der egenbetaling for beløb over 500 kr.


Reklamer på trøjer betales af Landsbyens Auto og Kærsgaard VVS – kassereren sender regning.


Vi har haft et uforudset tab på 13000 kr. som vi prøver at få dækket via vores kollektive forsikring hos DOF.

Medlemmers balance er ikke tilgængelig på o-service -der arbejdes på at udsende balancer kvartalsvis i et nyt system3. Generalforsamling:

Generalforsamling er den 23/2. kl. 19 – i Blå Sal

Kristian sender indkaldelse ud. Forslag til kontingentfastlæggelse indskrives i indkaldelsen med henblik at præcisere at det vedtagne kontingent er fra næste kalenderår.

Dirigent og referent findes.

Kristian undersøger lokaler på Frederiksbergskole.

4. SM Stafet 2022

Vi søger Korsør Lystskov til SM-stafet den 29/5. (Er søgt)


5. Påsketur:

Vi tager til Silkeborg.

Sanne og Jan har sendt ud – alle bør tilmelde sig det bliver fantastisk at komme afsted.

Bornholmerturen skal også planlægges. DM i september.


6. Træningsløb og VTR:

Tirsdagstræningsoversigt er på vej ud til offentliggørelse sidst i februar ca.

VTR-afslutning – Kasper har styr på det. Indbydelse er på trapperne.


7. Klubhuset:

Klubhusdag den 26. feb.

Stig laver en indkaldelse. Stig beder relevante brugere om en ting til en todo-liste.

Kåre booker gymnastiksalen fra kl. 10-13 om muligt.


8. Næste møde:

Næste møde aftales på generalforsamlingen.


9. Eventuelt:

kommunikationsdelen er egentlig på plads – har nogen rettelser skal disse sendes til udvalget, med forslag til ny tekst. Tekst til tilskud skrives her før referat offentliggøres. Noget med lejre og weekender dækkes med 500 kr. i maksimum for ungdomsløbere. Uddannelseskurser – såsom trænerkursus skal aftales med bestyrelsen.


Der skal etableres et aktivitetscenter i Slagelse på Østvolden. Det er Rikke Enevoldsen som er tovholder. Der skal sendes et budgetforslag på korttegning, findvej projekt, pæleindkøb med startsteder og foldertrykning. Kristian snakker med Jens. Fremsendes snarest.

Comments


bottom of page