top of page

Nyheder

Generalforsamling i OK Sorø - den 22. februar 2023

Så afholder klubben årets generalforsamling.


Formand Kristian Kærsgaard har torsdag den 9. februar 2023 udsendt indkaldelse med dagsorden til klubbens medlemmer. Tjek din mailboks.

Tidspunkt:

 • Onsdag den 22. februar 2023, kl. 19.00


Sted:

 • Frederiksberg skole, Blå sal.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Eventuelt

Vedrørende punkt 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. februar kl. 18.59.


Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægterne:

Paragraf 4, første sætning ændres til: ”Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4-5 ordinære medlemmer.”


Vedørende punkt 5

På valg til bestyrelsen er:

 • Kristian Kærsgaard Hansen (formand)

 • Tine Demandt

 • Kenneth Thomsen

 • Nina Hoffmann

Nina ønsker ikke genvalg

Kristian ønsker ikke genvalg


Vedrørende pkt. 6

Bestyrelsen foreslår at ændre voksenkontingentet fra 400,- til 500,- kr. pr år. Ungdomskontingent fortsætter på 400,- pr år. Der indføres et passivt medlemskab med et kontingent på 200,- pr år.

Som passivt medlem kan man ikke løbe terminslisteløb for OK Sorø.


Ovenstående ændringer af voksenkontingent og indførelse af passivt medlemskab vil være gældende fra kalenderåret 2024.


Forplejning på generalforsamlingen

Der vil være øl, vand, te og kaffe ved samlingen.


コメント


bottom of page