top of page

Nyheder

Julebestyrelsesmøde den 1. december 2020

Afholdt den 1. december 2020 i klubhuset

Tilstede: Henrik, Stig, Mette, Tine, Kristian, Kåre og Nina

Bestyrelsen har holdt julemøde med julefrokost. Maden var leveret fra Lottes Homeparty – en juleplatte med det hele. Herefter var der en kort drøftelse af emner som faldt ind - uden en egentlig dagsorden.

1. Klubhuset

Klubhussituationen blev vendt, Frederiksberg Lokalråd og Værkerne vil utrolig gerne have at der er en eller anden form for kulturliv på Frederiksberg. Hvis Skolevej lukkes, er der ikke en lokalitet til kulturudfoldelse til de ca. 4000 borgere, der bor syd for Flommen. Der har været afholdt møder med de foreninger, som i dag bruger Skolevej, gymnastiksalen er 100 % brugt i hverdage og delvist i weekenderne.

2. Nyt fra ungdommen

Ungdomstræningen kører derudaf med aktivitet i gymnastiksalen fra 17-1845 om tirsdagen, samt træning med pandelampe udenfor - typisk i Feldskoven. Desværre kan der ikke holdes en særlig juleafslutning - da det kun er træning som der er hjemmel til.

3. Træning VTR kører som selvtræning.

Tine og Mette har lavet en træningsplan for 2021 - og der er nu ansøgt om skovtilladelser til disse. Så snart de kendes så meldes der ud og banelæggerne kan godt glæde sig. Motionsorientering.dk giver muligheder for markedsføring af arrangementer store som små, det kræver at vores træninger er oprettet som begivenheder på Facebook.

4. Ultralang den 11. april 2021

DM Ultra den 11. april 2021 arbejdes der på, et møde er planlagt til den 17. december for korttegnere og andre. Indkaldelse følger.

5. Økonomi

Økonomien er sund: der er kommet ekstra indtægter mest fordi der har været knoklet med skoleprojekter på Nørrevangskolen i Slagelse og på Frederiksberg Skole. Måske kommer der lidt yderligere fra disse projekter i december eller januar/februar. Det ender på finurlig vis nok med et lille overskud for 2020.


6. Fremtiden

Generalforsamling den 23. februar, vi håber, at situationen tillader det. Der skal findes en kasser idet at Henrik stopper, er der nogen der kan give en hånd - så tænk over det. Tidsforbrug ca. 1 time om ugen.

Vi skal også finde en løsning på klubtøjsadministrator - da Anette Pind stopper med det.


7. Eventuelt og næste møde

Næste møde tirsdag den 26. januar

Comments


bottom of page