top of page

Nyheder

Virtuelt bestyrelsesmøde den 15. april 2021

Tilstede: Kristian, Stig, Nina, Henrik, Tine, Mette og Kåre (Referent)

1. Siden sidst – referat: Referat fra sidst blev godkendt


2. Ultralang den 11. april 2021: Der var stor ros til afviklingen af DM Ultralang. DOF var meget tilfreds med at det blev afviklet under svære vilkår og at OK Sorø turde binde an med et stort arrangement, der kunne blive aflyst med kort varsel. Der var 450 deltagere til DM - flere end forventet.


2. Økonomi: Der er sendt opkrævninger ud til medlemmer. De fleste er flinke til at betale deres skyldige beløb. Vores skolesamarbejde: ”Udeliv” er på stand by pga. af corona. Stig og Kristian følger op på projektet. Revisoren er ved at se regnskabet igennem.


3. Generalforsamling: Bliver afholdt den 28. april virtuelt på Teams. Vi må inden generelforsamlingen gøre klart hvilke regler der er for at styre mødet, herunder hvornår man tænder for mikrofonen og for hvordan afstemninger og talerækkefølge skal være. Vi foreslår Mikael Scheby som ordstyrer. Evt, skriftlige afstemninger foregår over chatten. Vi overvejer om der er nogle aftalte steder hvor medlemmer kan samles – maks. 10 personer. Der kan være nogle der ikke er fortrolige med Teams. Stig hjælper Mikael med tjansen som ordstyrer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på Valg: Nina, Tine, Henrik og Kristian er på genvalg. Henrik genopstiller ikke. Kristian undersøger mulighederne for en ny kasserer.


4. Træning: Tirsdagstræningen over forårssæsonen er på plads. Det bliver uden sportident. ”Åbningstiden” fremgår af hjemmesiden. Formidlingen af løbene har været forbilledlig takket været det nyoprettet medieudvalg. Medieudvalget arbejder med anbefalinger til hvordan vores kommunikation skal være. Anne og Henriette inviteres til næste bestyrelsesmøde. Mette spørger Jens Frandsen om han vil lave Condes kursus, specifikt rettet mod banelæggerne.

Der var en drøftelse af om der skal være sportident til træningsløbene. Tine og Mette træffer en beslutning for 2022.


5. Nyt fra ungdommen: Der er godt gang i ungdomsafdelingen. Det ser ud til at vi har fået startet en gruppe af løbere i alderen fra 8- 11 år.


6. Findvej kort: Frederiksbergprojektet kører på skinner.


7. Sorø Sø Rundt: Sorø Sø Rundt afholdes den 4/9, Der arbejdes på et nyt system til tidtagning. Den 21/8 skal stien omkring Sorø Sø vedligeholdes.


8. Økonomi: Der har været få udgifter i årets første måneder. Der forventes et pænt overskud for DM Ultralang. Regnskabet for 2020 er godkendt af revisor.


9. Evt. og næste bestyrelsesmøde: Det ser ud til at der kommer en løsning på vores klubhus og gymnastiksalen snart. Næste bestyrelsesmøde forventes midt i maj og aftales med den nye bestyrelse.

Comments


bottom of page