top of page

Nyheder

Virtuelt bestyrelsesmøde den 2. marts 2021

Tilstede: Mette, Tine, Stig, Henrik, Kristian, Nina og Kåre (Referent)

1. Siden sidst – referat: Alle i bestyrelsen skal huske at Nem ID validere sig i banken. Nina Okkels er blevet ansvarlig for vores klubtøj. Ellers ingen kommentarer.


2. Økonomi: Der er sendt opkrævninger ud til medlemmer. De fleste er flinke til at betale deres skyldige beløb. Vores skolesamarbejde: ”Udeliv” er på stand by pga. af corona. Stig og Kristian følger op på projektet. Revisoren er ved at se regnskabet igennem.


3. Nyt fra ungdommen: Morten har holdt aktivitetsniveauet højt i vintermånederne. Ungdomstræningen vender tilbage om fredagen til træning i Sønderskoven. Første gang den 5. marts. I ungdomsudvalget håber vi at kunne tiltrække flere løbere i aldersgruppen 8 – 11 år. Kåre sender en mail ud til alle medlemmer, så alle har muligheden for at løbe med.


4. Træning: Tine og Mette har lavet en træningsplan for resten af året. Træningsudvalget forventer at de sidste skovaftaler falder på plads inden for kort tid. Træningsudvalget har lavet et forslag til hvem der er banelæggere ved træningsløbene og de bliver spurgt snarest. Der er lavet vejledninger i hvordan der arrangeres træningsløb. Disse vil blive sendt ud til banelæggerne.5. Ultralang den 11. april 2021: DOF er rigtig glade for at OK Sorø har mod på at gennemføre løbet. Vi opfordrer teamet bag Ultralang til at minimere diverse tilbud og aktiviteter pga. corona. Vi har tillid til at Janus i samarbejde med DOF træffer de rigtige valg.

Blandt andet at sørge for at deltagerne ikke hænger ud ved parkering og målområde. Vi opfordrer til at hjælpere til løbet er testet kort tid før løbet, torsdag og fredag før løbet. Deltagere der melder fra pga. corona får refunderet deres deltagergebyr.


6. Generalforsamling: Generalforsamlingen er den 28. april. Vi skal have fundet et medieudvalg og en kasserer. Bestyrelsen opfordrer til at medieudvalget genbesættes.


7. Evt. og næste bestyrelsesmøde Vi mangler et medieudvalg. Måske kunne der findes nogle kandidater på generalforsamlingen. Indtil videre sker kommunikation via vores hjemmeside og mail. Nina laver et ”stillingsopslag” på Facebook med udgangspunkt i at vi skal have promoveret DM Ultra. Interesserede får tilbud om et kursus i brug af sociale medier. Kåre står til rådighed hvis der er nogle der skal have videresendt informationer over mail. Næste bestyrelsesmøde bliver lige efter Ultralang. Torsdag den 15.april kl. 19.

bottom of page