Økonomi

Som medlem vil dit økonomiske mellemværende med klubben fremgå af din konto i O-service (se vejledning her). Når du tilmelder dig til et løb vil din konto blive krediteret med startafgiften og når du indbetaler penge til klubben, vil din konto blive debiteret. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert at dine overførsler straks kan ses i O-service, der kan godt gå noget tid (op til 2-3 uger). Ligeledes vil der kunne ske reguleringer på startafgifter i form af tilskud fra klubben, på et senere tidspunkt. 

Refusion

Har du lagt penge ud for klubben, så  husk  at gemme bonnen, som du skal aflevere til kassereren. Du kan så enten få pengene, overført til din bankkonto eller modregnet i din løbskonto.

Penge overførsel

Når du overfører penge til klubbens konto, så husk at angive "afsender", så kassereren kan se, hvorfra pengene kommer.

Kørselsgodtgørelse

Efter forudgående aftale med bestyrelsen, kan klubben yde godtgørelse, hvis man i klubregi har udgifter til kørsel. Afregningstaksten er pt. 2 kr/km.

Har du ungdomsløbere med i bilen (inkl. dine egne børn) til terminsløb og VTR på Sjælland og tilhørende øer er afregningen 40 øre per barn per km. Alt hvad du skal gøre er at sende en mail til kassereren med oplysninger om angivelse af løb, dato, antal kørte km og antal og navne på børn i bilen.

Køb/salg af SI brikker

Brugte SI-Brik standard, kan købes eller sælges for 100 kr. fra/til klubben. Købes en større brik kan man altså få 100 kr. for sin gamle brik.

Ved ønske om køb eller salg af brik tages kontakt til Jesper Munch Jespersen, tlf: 3025 2170

Please reload

Generelle tilskud

Klubben giver tilskud til en række løb/aktiviteter i klubregi:

  • Startafgifter til Divisionsmatch

  • 50% af startafgiften til DM, herunder også MTB-O

  • Max. 500 kr. til kurser efter aftale med bestyrelsen

  • Logi i fælles hytte til det årlige Påskeløb.

Ungdomstilskud

Til ungdomsløbere under 21 år gives der tilskud til:

  • 100% tilskud til alle terminsløb på Sjælland bortset fra VTR

Ingen tilskud

Klubben giver ikke tilskud til:

  • Brikleje

  • VTR løb

  • Egne arrangementer med betaling

  • For tilskudsberettigede aktiviteter bortfalder tilskuddet hvis man ikke møder op/deltager

Please reload