top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2017


Bestyrelsesmøde d. 18. januar 2017.

Til stede: Kristian, Kåre, Martin, Anne, Mette. Afbud: Henrik, Jesper.

1. Ref. fra sidst godkendt.

Generelt om referater: referat skal altid sendes til Anne, der lægger det på hjemmesiden.

2. Generalforsamling.

Afholdes d. 7. februar 2017 kl. 19 i Klubhuset. Kristian udsender indkaldelse til alle medlemmer. Alle udvalg skriver beretning og sender til Kristian der samler og laver slides. Ole Ring spørges om ordstyrer funktion. Mette indkøber brød, ost med mere til ca. 30 personer.

3. Økonomi.

Vi gennemgår budget og regnskab udarbejdet af Henrik.

Under dette punkt besluttede vi at afsætte beløb til klubmesterskab og -fest i efteråret 2017 ( 7. oktober eller 4. nov ) samt at bevilge tilskud til klubtur til Åhus d. 17-18. juni 2017.

4. Løbskalender.

Skovtilladelser for forårets træningsløb er på plads. Kristian og Jesper mødes snarest og får alle banelæggere på plads.

5. Ungdom.

Der kommer ca. 10 Kaniner og 2 Enhjørninger til træning i gymnastiksalen på Skolevej hver tirsdag. Der har været 4-5 afsted på U kurser i vintersæsonen. Kåre har udsendt forslag til løbskalender til ungdomsløberne, hvor han har bedt dem udvælge løb de måske vil deltage i til foråret, hvorefter Kåre beslutter hvilke løb, der bliver ungdomsture til.

6.Find Vej - Ringsted skoleprojekt, status.

Korttegnere er på plads. Kristian og Søs holder møde med idræts-skolekonsulent Torben i uge 5 om projektet.

7. DM og Ormen.

Korttegningen går som planlagt. Næste møde med kortkonsulenten er 11. marts. Janus gennemgår status ang. DM planlægning på generalforsamling d. 7. februar.

8. Kommunikationsudvalget.

Udvalget holder snarest møde og indkalder herefter relevante funktionspersoner ang. kommunikations strategier i forhold til flyers ang. DM og Ormen til uddeling til større løb og arrangementer i foråret.

9. Tekniktræning.

Mette orienterede om forestående tekniklørdag d. 21. januar.

10. Næste møde.

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.15.

Referent Mette.

bottom of page