top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017


Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017.

Deltagere: Martin, Kåre, Henrik, Anne, Kristian, Mette.

1. Ref. fra sidst godkendt.

2. Økonomi - gennemgang af det første kvartal 2017 ved Henrik. Kommentarer: positivt at kørselstilskud til ungdomsløbere bruges, der er mange unge til løb.

3. Ungdom – der bliver klubweekend for de 8-14 årige i forbindelse med Find vej d. 29. april. Der er opstartet tekniktræning for de løbere, der løber mellemsvær og svær. Der var 22 deltagere til ungdomsweekend i Råbjerghytten i marts. Der arbejdes på tur til samme hytte i pinsen.

4. DM / Ormen - møde afholdt d. 18/4 for funktionsledere - Janus udsender referat. Indbydelse bliver lagt på o-service snarest. Kortkonsulent Asger Kristensen fra OK Roskilde har været med korttegnerholdet i skoven og han siger ok for processen p.t. Vi gennemgik Henriks udkast til budget for arrangementet og der kom, forslag til justeringer.

5. Find Vej 29. april - baner er færdige, der er styr på alt praktisk,- der anvendes samme koncept som i 2016.

6. Tirsdagstræningsløb - programmet er udsendt,- der bliver evt. banelæggeraften i det tidlige efterår.

7. Danish Spring sprint 2018 - efter afvikling af DM / Ormen 2017 tager vi stilling til om vi kan arrangere sprinten til Danish Spring 2018 i Sorø by.

8. Ringstedprojektet - processen er i gang.

9. Påskeløb - 2017, fantastisk hytte, god tur med 30 overnattende i hytten,- Påsken 2018 på Fanø bliver ikke klubtur med fælles hytte,- vi overvejer i stedet at arrangere klubtur på andet tidspunkt i 2018.

10. SSR - ny hjemmeside.

11. Skoleløb d. 8/6 - Kristian er primus motor.

12. Firmaløb for COWI d. 9. september - Kristian er primus motor.

13. Børneattester - Kristian sørger for at indhente for relevante personer.

14. Teknikweekend sammen med HG og Holbæk d. 17-18/ 6 - Henrik indbetaler depositum for hytter.

15. Næste møde - d. 13. juni kl. 19.15 (efter sprint i Sorø by) - foregår på Lupinvej 16, hvor Mette sørger for fourage.

Ref. Mette

bottom of page