Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017


Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april 2017.

Deltagere: Martin, Kåre, Henrik, Anne, Kristian, Mette.

1. Ref. fra sidst godkendt.

2. Økonomi - gennemgang af det første kvartal 2017 ved Henrik. Kommentarer: positivt at kørselstilskud til ungdomsløbere bruges, der er mange unge til løb.

3. Ungdom – der bliver klubweekend for de 8-14 årige i forbindelse med Find vej d. 29. april. Der er opstartet tekniktræning for de løbere, der løber mellemsvær og svær. Der var 22 deltagere til ungdomsweekend i Råbjerghytten i marts. Der arbejdes på tur til samme hytte i pinsen.

4. DM / Ormen - møde afholdt d. 18/4 for funktionsledere - Janus udsender referat. Indbydelse bliver lagt på o-service snarest. Kortkonsulent Asger Kristensen fra OK Roskilde har været med korttegnerholdet i skoven og han siger ok for processen p.t. Vi gennemgik Henriks udkast til budget for arrangementet og der kom, forslag til justeringer.

5. Find Vej 29. april - baner er færdige, der er styr på alt praktisk,- der anvendes samme koncept som i 2016.

6. Tirsdagstræningsløb - programmet er udsendt,- der bliver evt. banelæggeraften i det tidlige efterår.

7. Danish Spring sprint 2018 - efter afvikling af DM / Ormen 2017 tager vi stilling til om vi kan arrangere sprinten til Danish Spring 2018 i Sorø by.

8. Ringstedprojektet - processen er i gang.

9. Påskeløb - 2017, fantastisk hytte, god tur med 30 overnattende i hytten,- Påsken 2018 på Fanø bliver ikke klubtur med fælles hytte,- vi overvejer i stedet at arrangere klubtur på andet tidspunkt i 2018.

10. SSR - ny hjemmeside.

11. Skoleløb d. 8/6 - Kristian er primus motor.

12. Firmaløb for COWI d. 9. september - Kristian er primus motor.

13. Børneattester - Kristian sørger for at indhente for relevante personer.

14. Teknikweekend sammen med HG og Holbæk d. 17-18/ 6 - Henrik indbetaler depositum for hytter.

15. Næste møde - d. 13. juni kl. 19.15 (efter sprint i Sorø by) - foregår på Lupinvej 16, hvor Mette sørger for fourage.

Ref. Mette

Mail til WebMaster
Mail til WebMaster
Mail til WebMaster
Til forsiden
Til forsiden
Til forsiden
Til toppen
Til toppen
Til toppen