top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. september 2017.


Til stede: Kristian - Kåre - Henrik- Martin - Anne - Jesper - Mette

Gæst: Janus stævneleder.

1. referat fra sidst godkendt.

2. DM og Ormen - masser af ros udefra og indefra - Janus opsummerer og vi kommenterer:

- flg synlige problemer: mgl. postskærm ved sidste posten til DM - startlister for sent ude - problemer med tidtagningen ved Ormen

- Janus vil næste gang være mere på forkant med nogle ting og skære hurtigere igennem, så flere ting kan være på plads i god tid

- idé at holde møde tidligere i forløbet med alle funktionsledere - evt have 2 ansvarlige i hver funktion

-kæmperos til ALLE hjælpere og alle grupper, dejligt at folk var villige til at påtage sig uventede opgaver i løbet af weekenden, når der opstod uventede situationer

- godt med samlingspunkter i cirkustelt og hjælpertelt

- Janus samler erfaringer sammen fra alle grupper, så vi har materiale at tage udgangspunkt i til næste stævne

REGNSKABET, viser foreløbigt et pænt overskud,- vi afventer enkelte udgifter.

3. Sorø Sø - lidt bøvl med internetforbindelsen, alt blev løst og forløb fint - ca 200 deltagere. Foreløbigt regnskab viser forventet overskud. Der ligger video og billeder på Sorø Sø hjemmesiden og facebook - vi sender resultater til Sorø Avis.

4. Regnskab. Kassereren er glad, vi har stigende medlemstilgang, regnskabet hviler fint :)

5. Ungdom. Kåre har "gæstelærere" på nogle af Ungdomstræningen til de tekniske øvelser. Vintertræning starter efter efterårsferien hver tirsdag kl. 17-18.30 fra klubhuset, hvor vi har booket gymnastiksalen. Janus står igen for styrketræning.

6. Træningsløb - er alle godt besøgt, 30-40 deltagere pr gang. Jesper fortsætter med at planlægge for hele sæsonen på en gang - der er masser af banelæggere og fin info især via facebook.

VTR - natløb 3. oktober i Broby Vesterskov. Vi bruger Politiets poster.

VTR - 3. december - Jens og Kristian er banelæggere - skov ? 18. februar - ? banelæggere ( evt bruge DM banerne), i Slagelse skovene. Kristian undersøger muligheden for (uden betaling) også at benytte et mindre område af skoven som ligger uden for vores aftaleområde.

Tekniklørdage - i samarbejde med Anders Knudsen fra HG, arrangerer Morten og Mette igen 3 tekniklørage samt en weekend - denne gang i VTR regi - 18. november - 20. januar - 17. marts - 19-20. maj. Info følger via VTR kalender.

Div matcher d. 17/ 9 og d. 1/10 - Kristian sender mail til alle medlemmer om tilmelding samt info om fælles bus.

7. Vi har besluttet at vi gerne vil lave sprint til Danish Spring d. 23. marts 2018. Jens er igang med at tegne Sorø by - på vores næste møde ( d. 11. oktober ) har vi løbet på som første punkt og fordeler arbejdsopgaver. Overordnet stævneleder for hele arrangementet ( 3 løb) er Henrik Boesen fra Roskilde OK.

8. Klubfest d. 4. november i Lynge forsamlingshus. Jesper laver opslag og efterspørger medlemmer til festudvalg.

9. Oprydningsdag i klubhuset d. 11. november. Jesper laver opslag.

Matarielindkøb - Kristian bestiller 30-40 sportidenbrikker og 25 spyd til små poster.

Henrik udarbejder forslag til tilskud til klubjakker.

10. Skolekort i Ringsted - vi er igang med 4 kort.

11. Næste møde : 11. oktober kl. 19.15

Ref. Mette

bottom of page