top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2018


Tilstede: Anne, Henrik, Kåre, Martin, Jesper(JMJ) og Kristian. Afbud fra Mette. Siden sidst referat. Kommentar om ungdomstur og hjælpere til DS18. Generalforsamling den 27/2 kl. 19 klubhus. Anne – Brød/pålæg står for Drikkelse står Kristian for vi har det meste. Martin, Mette, Kåre er på valg. Martin vil afløses, fortsætter dog med SSR. Alternativer – Kristian prøver at spørge

Kristian er på valg - vil gerne fortsætte.

Revisor og suppleant, Kristian spørger om de ønsker genvalg.

Kristian udsender indkaldelse snarest – i denne uge. (uge 6). Ole Ring inviteres til dirigent. (Ole kommer og er villig til valg som dirigent) Beretninger fra de enkelte udvalg sendes til formanden – som laver sin egen beretning. Danish Spring – Fredag/Lørdag/søndag DS18 hjælpere.

Findvej den 23. marts mener bestyrelsen er uhensigtsmæssig af flere årsager, promovering bliver ikke maksimal og der skal bruges meget mandskab til DS18.

Snak med kommune, om skiltning. Evt. vender JMJ dette med kommunens Kultur og fritidsudvalg, hvis det viser sig problematisk med afmærkning

Bestyrelsen er til rådighed på fredagen. Der er dog stadig behov for mandskab, så medlemmerne opfordres til at melde sig som hjælpere.

Vi skal bruger 4x1000 kr. i præmier.

Lørdag/søndag kan OKR godt bruge forløbere i Hvalsø Skovene. Martin M. vil gerne være forløber en af dagene. Der er plads til flere.

Økonomi

Henrik gennemgik økonomien og vi lander med et overskud - men vi har et par udestående til 2018. Så de bliver nok brugt på spændende ting – bl.a. tur til Sverige. Detaljer om tallene fremlægges på generalforsamlingen.

Ungdom – tur Der er mange der bidrager til ungdomstræningen af de voksne – der mangler lidt koordinering, men der arbejdes på det. Der kommer ca. 12 hver gang. Der bør fokuseres mere på tekniktræningen. Kåre: der sker mere efter vinterferien. Ungdomsudvalget arbejder sagen.

VTR og andre løb. (9. maj)

VTR 18/2 Knud laver baner. Jan K.; Tine, John og Jan hjælper.

JMJ tjekker dagen før og bom på dagen(Janus evt) 9. maj firmaevent med DGI og Sorø Kommune der skal battle i o-løb.

Træningsløb – plan lavet for tirsdagstræningen. Der efterspørges momenter – men almindelige baner må ikke nedprioriteres. Læringsaften vil forsøges blive afholdt

VTR-nat Holbæk og Sorø et løb hver.

Træning

Teknik lørdag gik fint. Morten har bestilt hytter til d. 19-20. Maj og skovtilladelser og baner er bestilt hos Thomas fra OK Vilse, Hvor terrænerne ligger. Der er planlægning af næste teknik lørdag på torsdag og at vi har fundet frem til et koncept der tiltaler mange voksne både begyndere og trænede.

Kommunikation Der holdes møde i morgen den 7-2 med fokus på DS18, bla. en poster.

OK Sorø er 1. division i Facebook-ligaen med flest likes

Vi minder hinanden om at der skal noget på OKsorø.dk. SSR – drøftes også den 7/2.

Socialt

Find vej. Anette er tovholder, men kommer ikke på dagen. Sociale ting-herunder sommerpostkort Der afholdes skt. Hans og der bør laves decideret voksen juleklip med gløgg.

Socialudvalg tages op på generalforsamlingen.

Kort Ingen møde siden DM – men der arbejdes. Jens har nytegnet Sorø Midtby til DS18. Haas er på rygtebasis i gang ST. bøgeskov.

SSR

Martin har booket beregningsvognen 1. sept. Oprettet på motionsløb.dk Vores egne hjemmeside skal opdateres – KKH.

Martin har lovet at stå for ssr indtil videre.

KNUD skaffer lodtræknings præmierne.

Persondata EU-krav om deling af persondata. Det er stadig tilladt for en forening at have et register. Man må heller ikke dele data. Man kan selvstændigt i o-service give tilladelse til at ens data – må ses af andre end bestyrelsen.

Der arbejdes videre på sagen – evt. i DOF-regi.

Lokalplan/kommune

For stationsområdet.

Der ses på virkningerne, af dette ift. vores adgang til skoven.

bottom of page