top of page

Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018.


Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018.

Deltagere: Jesper Munch, Kåre Sørensen, Stig Møller, Kristian Kærsgaard, Henrik Lawetz, Anne frandsen, Mette Filskov.

1. Siden sidst

  • Vi har afholdt løb i forbindelse med trivselsarrangement for Sorø Kommune med succes, vi er allerede blevet spurgt om vi vil stå for gentagelse næste år. Løbet gav ok indtjening.

  • Omkring 30 deltagere i forårets divisionsmatch - vi skal fordoble antal til den sidste match, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at blive i 2. division.

2. Tirsdags træning og lidt teknik- klubture

  • ca 30-35 løbere til de fleste løb - 60 i Grydebjerg 8. maj, her deltog HG også.

  • Dejligt med nytegnet kort over Tersløse Skov.

  • Afvekslende program i hele sæsonen - godt at komme i forskellige skove.

  • Udfordringer i forbindelse med en del af Slagelse skovene ved militærterrænet- bestyrelsen arbejder på at finde løsning.

  • Dialog om evt Grønne baner til træningsløb - det er fint hvis der bliver lagt en grøn bane, men ikke et krav til banelæggeren, da det er 1-2 løbere der evt vil benytte sig af det - vi kan tilbyde skygge på hvid bane i stedet.

  • Idé om klubtur til Gøteborg i efteråret - vi undersøger muligheden og prøver fremover at lave en helhedsplan / årshjul / årskalender, der kan tage højde for både klubture, ungdomsture, DM `er, div match o.lign. - og hvad vi som OK Sorø tror kan dække medlemmernes behov bedst muligt på klubplan.

3. Ungdomstræning.

Vellykket tur til Markaryd, hvor løberne både blev budt lette danskervenlige terræner samt "svære" lette baner :)

se i øvrigt pkt 2 om årshjul.

4. Div match 23. september

Afbud fra stævneleder Janus i aften - han meddeler, at der er skovtilladelse, banelægger, banekontrollant, korttegning i fuld gang,- vi holder næste møde d. 13. juni.

5. Find Vej

32 deltagere- heraf 22 udenfor klubben - dialog om ungdomstur samtidig med Find Vej ( se pkt 2 om årshjul)

Forslag om at inddrage de største ungdomsløberesom deltagere i Find Vej udvalget som "stævneledere" i forhold til banelægning, postudsætning, o.a. - Find Vej udvalget tager teten på dette. Stig undersøger om det er muligt at arrangementet kan afholdes på andre dage end den DOF udstikker. Markedsføring næste år via Medie - og kommunikationsudvalget.

Stor TAK til Annette Pind for flere års arbejde og engagement i Find Vej i Sorø.

6. Sorø Sø Rundt.

1. september kl. 12 - Martin er tovholder - hjemmesiden er opdateret og der kan tilmeldes - berit koordinerer ang medier - Knud spørges ang sponsorer - Jan s. har kontaktet Ann fra biblioteket ang strøm.

7. Sommeraktiviteter.

Kåre koordinerer de 5 X sommeraktivitet og Anne sender ud på Facebook.

8. Økonomi.

Gennemgang af budget,- det ser fornuftigt ud.

9. Persondataloven.

Henrik har formuleret skrivelse, der rundsendes til alle klubbens medlemmer, ag hvordan vi i klubben forholder sig til persondataloven, der træder i kraft d. 25. maj.

10. Evt.

Jens opdaterer info om klubbens o-kort på o-service.

Kristian deltager som repræsentant til mesterskabs arrangement i kommunen d. 31. maj.

( Søs og Nina H skal modtage krus).

Kristian og Henrik ansøger DIF og DGI `s foreningspulje ang penge til materiel.

11. Næste møde - 13. juni

Ref Mette Filskov

bottom of page