top of page

Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2019

Tilstede: Kristian, Kåre, Tine, Stig, Henrik.

 • Referat fra sidst

Vi mangler stadig en ægte klubhusbestyrer. Så hvis der blandt læserne af referaterne findes en der kan hjælpe er det godt.

 • Økonomi – endnu mere røde tal i 2019?

Besvær med o-service og mange ligegyldige meddeler: Henrik viste et tiårstilbageblik som viser at der er gode år og dårligere mht. overskud. Henrik gennemgik medlemslisten for at se om der var løbere som der ikke skulle rykkes for kontingent. Konklusionen er at de fleste, nok stadig er interesseret i at være med.

Bestyrelsen drøftede endnu en gang VTR og betaling for egne arrangementer, og konkludere atter at klubbens medlemmer betaler 30/15 kr. til de løb vi arrangere.

 • Generalforsamlingen ris/ros

Gik godt, der må gerne komme flere, det er normalt hyggeligt og ufarligt. Vi prøver igen i 2020!

 • Skole OL 8. maj

7 klasser tilmeldt (10 klasser den 18/3). Dermed er det officielt på OL-programmet. Stig holder møde med Borgerskolen om forberedelse til Skole-OL. Vi håber Frederiksberg Skole stiller med flere hold – ingen 6. klasser derfra endnu(dog nu den 18/3).

 • Trivselsdag 8. maj

Kommunens ansatte løber o-løb, koordineres med FF og tirsdagstræningen således at vi får markedsført klubben når vi alligevel har fat i folk.

 • Ringstedkortene

Nærmer sig en afslutning. Nu mangles Benløse, Dagmar og Nebs Møllegård

 • MTB-O – DM Slagelse

Michael har ansøgt formelt om terrænet og vi regner med et ja.

 • VTR, påskeløbene – bordet rundt

Det var en sæson og en fin afslutning, vi er klar næste sæson. Alle opfordres til melde sig hos Jan Sørensen, der styrer hytten ved Holstebro. Hytten 2020 er bestilt og ligger 10 km fra Rømø, der er plads til 20 plus 10.

 • 2019 Kalender herunder kort

Sæsonen åbnes med brag, med the Møllers som banelæggere i Sønderskoven. Natløb i den 19/3 i Sønderskov N. Og er det meste planlagt, der mangler et par banelægger. Det ligger en spændende sæson.

Kort – ingen skovkort i gang lige nu – Øvelsesterrænet tegnes snart.

 • Tiomila

Der er tilmeldt 4 hold, klubben betaler startafgift og telt ca. 11400 kr. Deltagerne betaler transport og forplejning og helst uden hjælp! Dvs. der bør afregnes med mobilepay på turen.

 • Ungdom

7-9 årige inviteres samt et spændende initiativ ved Henriette for de 5-8 årige. Det foregår på en lørdag om måneden i sommerhalvåret fra kl. 10.00-11.30. Datoerne er: 11/5, 22/6, 17,8, 21/9 og 5/10. Der er ansøgt om penge via DGI til projektet.

 • Eventuelt

Forsikring, DOF forsikring vi betale 747 kr. årligt (2018). Vi skal lave en status over vores inventar og en værdiansættelse. Inventaret bør fotodokumenteres, således at vi kan vurdere om en forsikringssum på 128000 er nok. Indkaldelse evt. juni. Var det noget for en klubhusbestyrer?

Kommunestilskud via EG ON, formanden skal berigtige forskellige ting. Frist 1. april.

 • Næste møde?

3. maj kl. 19

bottom of page