top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 3. maj 2019 og light 18. juni 2019


Tilstede i klubhuset: Henrik, Kristian, Jesper, Tine, Stig og Kåre (Referent) 18/6. - Kåre, Tine, Stig og Kristian. Tilføjet med kursiv.

1: Siden sidst

Vi leder stadig efter en klubhuspedel

Der er nu indhentet en skovtilladelse (kasernen i Slagelse) til mountainbike DM den 14/6. Dem der har mulighed for at hjælpe denne dag må meget gerne henvende sig til Flemming Vejsnæs.

Stævnet gik godt – stor ros til Michael, Nina, Janus, Jens, Søs og Flemming – plus de andre. Vi kan godt lave MTBO!

Henrik har indberettet medlemstal til Sorø Kommune, så vi kan få tilskud. Det blev drøftet hvordan vi bruger Facebook og hjemmeside. Vi opfordrer klubbens medlemmer til at følge klubben på Facebook. ”OK Sorø” og ”OK Sorø Snak”.

Aktivitetsruden skal justeres!

2: Tiomila

Turen var en succes. Mange løb stærkt. Det ”unge” damehold fra Sorø forstærket med en Katja fra OK Øst, løb rigtigt stærkt. Ros til alle. Løbet viser at klubben har et højt niveau som skyldes de mange aktiviteter, Særligt den gode tekniktræning i klubben.

3: Tirsdagstræning og løb

Vi ser frem til divisionsmatchen den 5. maj Ser tilbage på nogen øretæver – skyldes hovedsageligt konfirmationer og stort frafald på dagen.

Tirsdagstræningen er godt besøgt.

Det er besluttet at vi som en forsøgsordning laver enkelte begynderbaner til tirsdagstræningen efter sommerferien.

Orienteringsleg fortsætter succesen allerede på lørdag. Tilbud om at komme på friske fredag hvis interesse efter sommerferien.

Der har været en super Teknikweekend i Olufstrøm – Morten fortjener stor ære for en dejlig tur. Se kort og vejvalg på o-track og formanden ude kortet. Næste år i en spejderlejr på kortet den 12. og 13. juni reserver weekenden!

4: Økonomi

Henrik gennemgik klubbens økonomi der udvikler sig som forventet.

5: Ungdom

Ungdomstræningen fungerer fint. Der er en gruppe på vej på 7 – 9 år.

DOF har et nyt projekt på vej – Kåre (og Kristian) kigger på det.

6. Kort

Ringsted mangler 2 skoler. Der er aftalt besøg på 2 skoler ultimo juni og august. Kristian besøger dem.

Kaserne laves inden sommer - ifm. MTB-O DM. OCAD kursus bør udbydes for begyndere. Grydebjerg bør revideres.

Kærehave er opdateret.

7. Trivselsdag den 8. maj

Hjælpere Kenneth T., Jesper M., Evt. Peter. Kristian laver baner.

8. Skole-OL den 8. maj kl. 730 til 1300

Stig har fået Søs, John, Else, Steen og Jørgen J. til at hjælpe - der forventes ca. 300 elever fra Frederiksberg Skole, Borgenskolen, Holbergskolen og det er alle 5. og 6. klasser. Der har været fortræning d. 3.maj for Frederiksberg Skole - skolerne har været meget energiske optil.

Der savnes en fotograf fra klubben - nogen der har lyst.

Skole-OL var en kæmpe succes over 350 elever, Frederiksberg Skole vandt for 5. og 6. klasse her Sorø og skal derfor til Århus i morgen ons-/torsdag den 19. og 20. juni til Skole-OL finalen. Klaphatten på!

9. SSR – sorøsørundt.dk

Tidtagning er bestilt. Hjemmeside er klar. Der mangler en person som kan hjælpe med at skaffe præmier – opgaven består i at tale med ca. 10-15 butikker i Sorø. Mere herom senere.

10. NM.

18. juni hos John til en kort møde Agenda - evt. og NM

Næste rigtige møde er den 23. august i klubhuset.

bottom of page