top of page

Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde i OK Sorø den 23. august 2019


Tilstede: Henrik, Kristian, Jesper, Tine, Stig og Kåre. Afbud fra Mette

1/ Siden sidst

2/ Tirsdagstræning og løb

3/ Økonomi

4/ Ungdomstræning

5/ Kortudvalg

6/ VTR

7/ Kommunikation

8/ Sorø Sø Rundt

9/ Boldbane

10/ Evt

1/ Ingen kommentarer til sidste referat. Bestræbelserne på at finde en klubhusbestyrer har ikke givet pote. Eftersøgningen fortsætter.

2/ Tirsdagstræningen er godt besøgt. Normalt over 30 og sidste tirsdag var der 46. Vi laver træning i gymnastiksalen i de to tirsdage før efterårsferien. Kåre bestiller salen og Jesper spørger Janus eller Nina om de vil lave styrketræning. Der er startet intervaltræning om torsdagen op ved Rasmus og Andre. Der er omkring 10 til træningen.

3/Mobil Pay koster fra nu af 49 kr pr måned. Vi bibeholder Mobil Pay. Der er mange gebyrer men vi kan nok ikke komme uden om dem. Vi søger om tilskud til en elektronisk tidtagningsudstyr fra rådighedspuljen. Det skal bruges til ungdomstræningen og de arrangementer vi har over året. Vi har særligt brug for en stræktidsprinter, fordi vi netop har startet træning op for de 6-9 årige og generelt øger aktivitetsniveauet. Kristian finder pris for en printer. Der er nogle medlemmer der er bagud med kontingentet og løbsafgifter. Formanden opfordrer dem til at genoptage kontingentbetalingen, så deres medlems status kan normaliseres og de fortsat kan deltage i løb. Flere medlemmer bliver nu rykket for manglende kontingent betaling. Henrik gennemgik budget og regnskab. Der har været øget indtægter pga. de mange aktiviteter. Blandt andet Skole OL og MTBO DM. Også øget udgifter, men det ser ud til at underskuddet ikke bliver helt så stort som budgetteret.

4/ Ungdomstræningen går godt. Orienteringsleg i Kongskilde fungerer godt og der kommer mange. Ca. 16. Stor ros til Henriette og medhjælperne for de gode arrangementer. Vi arbejder på at få flere til at komme til fredagstræningen.

5/ Der er produceret et MTBO kort ved kasernen i Slagelse i forbindelse med MTBO DM Der er ønske om et korttegnings kursus. Introduktion til O-CAD.

6/ Vi arrangerer VTR løb den 1/12 i Slagelse og 26/1 i Bromme. Vi har et VTR nat planlagt den 29/10. Tine vil gerne tegne baner i Condes. Vi søger en banelægger. Jesper er på sagen. Vi er blevet bedt om at lave løb i Vesterlyng til pinse næste år. Mette og Morten har udarbejdet følgende plan for tekniktræning:

30.11 - Aunstrup

14-15.12 - Teknik weekend Gøteborg

18.1-2020 Broby Vesterskov

29.2 Stokkebjerg

16.4 Sprintteknik aften, Ringsted - hvis Anders når at tegne kortet færdigt

13-14.6 Teknik weekend Olustrøm

7/ Der er et ønske om at ruden til ”Aktiviteter” bliver større

8/ Der er styr på det. Vi håber på flere tilmeldinger

9/ Der er en kommunalplan der giver tilladelse til bebyggelse på boldbanen og tømmerpladsen. Jesper hjælper Formanden med at skrive et høringssvar inden 1. september

10/ Næste møde fredag den 4/10 kl 19

bottom of page