top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2019

Tilstede: Kristian, Henrik, Tine, Mette, Jesper, Stig og Kåre

Dagsorden

1/ Siden Sidst

2/ Økonomi

3/ Ungdom

4/Skovaftaler, Kort og materiel

5/ VTR-løb, teknikweekender og cirkeltræning i salen

6/ MTB-O-Guldpuljen

7/ Foreningen 1684-1862

8/ Sorø Sø Rundt – medaljer

9/ Evt

Ad 1/ Anne har fikset ruden på hjemmesiden. Kristian har sendt et høringssvar til lokalplanen vedrørende boldbanen. Møde vedr. hal fordeling den 31/10 kl 19.30. Kristian og Stig kører derop.

Ad2/ Henrik gennemgik regnskabet. Skole OL gav flere indtægter end forventet. Stig vil gerne stå for arrangementet næste år, men får brug for hjælp. Vi har fået bevilget 10.000 kr til teknisk udstyr fra Sorø Kommunes rådigheds pulje. Vi køber to nye stræktidsprintere, en master(sportident) og andre småting DOF har slettet udmeldte medlemmer fra OK Sorø i O-service, således at vi ikke kan redegøre for deres restance. Kristian har gjort DOF og gruppen bag O-service opmærksom på det og følger op på det. Vi skal have gennemgået vores inventar for at finde ud af hvor store værdier vi har, for at vurdere om forsikringssummen på 125.000 kr er tilstrækkeligt. Henrik forventer at underskuddet bliver lidt mindre end budgetteret.

Ad 3/ Træningen for de 6-9 årige er planlagt til at fortsætte om lørdagen. Den øvrige træning fortsætter på samme måde som sidste år. Henriette har søgt om at få dækket deltagergebyret til trænerkursus. Det er bevilget.

Ad 4/ DOF kontakter forsvaret for at få nogle klare retningslinjer for hvordan lejen af deres arealer bestemmes. Den 11. august næste år arrangerer vi Tirsdagstræning i Lårup Orebo i samarbejde med Peter Wihan, der arrangerer politiløb.

Ad 5/Der er styr på de VTR løb klubben arrangerer. Den 1/12 i Slagelseskovene er Nina banelægger, Jørgen og Jan Jørgensen hjælper og Tine står for beregningen. Søren Madsen er banelægger den 26. januar i Sønderskoven nord for jernbanen. Starten er ned ved Sorø Station. Sæsonens første VTR-løb er lørdag den 2. november i Hvalsø. Det er samtidig klubmesterskab. Jens arrangerer pinseløb på Vesterlyng.

Ad 6/ Vi har fået bevilget 15.000 kr fra Guldpuljen til MTB-O udstyr. Nina har planlagt nogle aktiviteter i forbindelse med VTR i Slagelse 1/12. Vi afventer en plan fra Nina om hvordan MTB-O skal introduceres i klubben.

Ad 7/ Vi er blevet kontaktet af en historisk forening for at deltage i et arrangement den 3-7. juli 2020. Vi melder tilbage at vi ikke vil være med til arrangementet.

Ad8 / Gruppen bag Sorø Sø planlægger at deltagerne skal have medaljer ved løbet næste år. Der var over 200 løbere i år og arrangementet gik godt. Stig kontakter Anne Grethe LBI som står for Løb for livet, for at høre om de kunne arrangere deres løb på en anden dato end når vi arrangerer Sorø Sø Rundt.

Ad 9/ Næste møde er den 3. december hos Mette kl 19. Julegløgg torsdag den 12. december

bottom of page