top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 3. december 2019

Tilstede: Tine, Jesper, Mette, Kristian, Stig (Deltog under punkt 1,2 og 3), Henrik og Kåre (referent)

1/Siden sidst

2/Økonomi – O-service

3/ Skole OL og Sorø Sø Rundt

4/Ungdomstræning/ Ungdomstur / orienteringsleg

5/Skovaftaler- Kort og materiel – herunder telt og termoprintere

6/VTR-løb - herunder MTBO og kortholdere, teknikweekender og cirkeltræning i salen

7/Næste møde og eventuelt

1/ Vi besluttede ved sidste bestyrelsesmøde at lave en opgørelse af vores værdier i klubhuset, så vi kan fastsætte en realistisk forsikringssum. Vi gør det den 4/1 kl 13. Status på klubhuset og lidt oprydning

2/Walter Lund har meldt sig ud. Flere medlemmer skal rykkes for kontingent. Henrik rykker dem. Der er begrænsninger på posteringer i O-service. Det kan gøre det vanskeligere at specificere medlemmernes mellemværende med klubben.

Henrik gennemgik regnskabet

3/ Der Skole OL den 7/5 i Sorø. Der er åbent for tilmelding. Stig har taget kontakt til skolerne. Kåre reserverer Grøningen fra kl 7 til 14. Stig har talt med Anne Grethe fra Stafet For Livet. Hun foreslår et samarbejde, så Sorø Sø Rundt bliver en slags opvarmning til Stafet For Livet. Det lyder positivt.

4/ Orienteringsleg er en stor succes og fortsætter næste år. Der er fuld blus på ungdomsafdelingen. Ungdomsløberne er meget glade for U-kurserne. Der er også tilslutning til vores egne ungdomsture i klubregi.

5/ Den printer vi har der skal tilsluttes Bluetooth via mobiltelefonen duer ikke. Vi prøver at få fat i en printer der er mere fleksibel. Jens arbejder på det sidste Skolekort til Ringsted. Nina Hofmann foreslår at vi byder ind med et Findvej kort i Halskov ved det gamle færgeleje. Jens er frisk. Bestyrelsen er positiv stemt. Vi mangler et godt telt til målberegningen til vores store løb. Tine, Mette og Jan undersøger mulighederne for et passende telt.

6/Vi skal sørge for at der er en klar ansvarsfordeling til VTR-løb. Jesper skriver en funktionsbeskrivelse. Klubben har midler fra Toms Guldpulje til fremme af MTBO. Klubben arbejder for at få MTBO op og stå i klubben med fokus på ungdomsafdelingen. Tekniktræningen er af høj kvalitet og en stor succes. Janus´s cirkeltræning i gymnastiksalen ligeså. Der planlægges en ”sprint teknik aften” den 16. april

7/Vi afholder generalforsamling den 19. februar kl 19. Der er en ledig plads i bestyrelsen, Vi opfordrer alle interesserede til at stille op. Det ser ud til at der er behov for at klubbens mange aktiviteter bliver koordineret i et trænings/koordinations-udvalg. Det tages op på næste møde. Der er julehygge i klubhuset den 12. december.

Næste bestyrelsesmøde den 21. januar

bottom of page