top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 24. marts


Bestyrelsesmøde i OK Sorø (på Skype) den 24. marts 2020. Start kl. 19.00, slut kl. 21.00.

Til stede: Nina, Mette, Tine, Henrik, Kåre, Stig og Kristian(ref.)

1. Situationen omkring nedlukningen af Danmark

Find vej er et tveægget sværd, for O-sporten skal på den ene side ikke bidrage til, at folk samles. Men Find vej er omvendt en god idé, da O-sporten er en god måde at komme ud og få noget frisk luft på. Klubbens medlemmer bør tage familien med i skoven i disse dage.

Husk dog, at man skal følge myndighedernes anvisninger om at holde afstand – mindst to meter til dem, man ikke bor sammen med – husk i øvrigt vindretningen, og læg evt. lidt ekstra til.

2. Økonomien, herunder evt. udmeldte

Vi mister 7000 kr. på påskehytten, som ikke kan annulleres. Til Blekingeturen er der lavet udlæg på 3800 kr. til hytten i Boafelt. Henrik sender den videre til Morten, som kan prøve at tale med udlejeren om evt. at udskyde, hvis ikke situationen er bedret til juni.

Påskehytten 2021: Her der lidt tvivl om den totale økonomi – vi har lagt et depositum på kr. 2000,-

Medlemslisten: Der er rykket ca. 20, ti af disse har betalt. Der er ca. ti tilbage, og vi er usikre på, om de ønsker fortsat medlemskab. Kristian tager kontakt til nogen af dem; Henrik sender navnene.

3. Aflyste aktiviteter

Alt er aflyst indtil videre. Vi håber at komme i gang lige efter påske.

4. Kan vi træne? Solotirsdagstræning??

Vi afventer yderligere 14 dage med at beslutte, hvad vi gør. Eventuelt kan vi måske spørge Stiftelsen om et udvidet tidsrum for løb, hvis situationen bedrer sig lidt.

5. Repræsentantskabet i DOF den 7. marts

Kampvalg om formandsposten – Walther Rahbek blev genvalgt med en meget lille margin, 36 mod 34. Vi håber ikke, at dette betyder unødig usikkerhed i DOF.

OK Sorøs forslag om O-service blev vel modtaget. Mange andre klubber oplever lignende daglige begrænsninger i brugen af O-service, som i øvrigt fungerer godt. Forslaget blev trukket tilbage, og det blev aftalt, at IT-udvalget skulle tage punktet med i deres arbejde.

6. DM Ultra i 2021

OK Sorø vil gerne arrangere løbet og har fået en aftale med Valdemarskilde; dog er der et område i den nordøstlige del, som vi ikke kan bruge. Kristian indkalder til Skypemøde, hvor korttegnere, banelæggere og stævneleder helst skal findes. Nina forsøger at få en aftale i stand med Forsvarets område.

Kristian hævder, at der kan laves overskud på løbet – om end det er lavere end for løb med 600-700 deltagere.

DOF får endelig besked, når vi kender pris og skovpulje og har aftalt bemanding.

7. Eventuelt

Find vej i Kongskilde er ikke opdateret, visse poster står ikke rigtigt. Klubben vil lave en plan for Sorø Kommune, hvor vi tager udgangspunkt i oplevelsesindustrien og skoleaktiviteter. Stig, Nina og Tine undersøger, om der kan etableres en eller anden form for samarbejde.

Kristian færdiggør inventarlisten, således at den kan gennemgås på næste møde den 7/4.

8. Næste møde 7/4 på Skype

bottom of page