top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 7. april (på skype)


Tilstede: Mette, Stig. Nina Kristian, Tine, Henrik og Kåre(referent)

Påskeløb: De næste påskeløb er alle rykket et år tilbage i kalenderen. Jan prøver at flytte bookningerne af hytter til påskeløb, således at hytten fra 2020 flyttes til 2021 og hytten fra 2021 flyttes til 2022

Økonomi: Vi mister indtægter fra Skole OL, som er aflyst. Vi prøver dog at lave et samarbejde med skolerne i Sorø og Ringsted Kommune som kan give op til 6000 kr pr skole. Vi har ikke mistet kontingent indtægter som følge af Corona. Det er usikkert om vores teknikweekend i Olufstrøm bliver til noget. Hytte til teknikweekend i juni måned er betalt. Vi afventer melding fra Morten.

Træning: Kristian har talt med Stiftelsen, som har givet tilladelse til at vores træningsløb kan løbe af stablen over hele dagen. Lørdag den 18. april laver Kåre træning i Sønderskoven. Kristian laver træning den 21. april i Broby Vesterskov og Mette tager den 5 maj. Den 26 maj udbydes på Facebook. Kristian undersøger om der er en skovtilladelse den 28. april. Morten har desuden træningsforslag til løb i Feldskoven. Desuden er der åbne løb i Roskilde, Tisvilde og andre klubber som er åbne for alle.

Inventar: Kristian har lavet en liste med klubbens inventar. Alle opfordres til at tjekke listen og evt. korrigere den: Der må meget gerne vedhæftes kvitteringer og billeder i regnearket. Henrik undersøger hvad det koster at opgradere vores forsikring så alt vores inventar er dækket.

DM Ultra Lang 2021: Janus er stævneleder – Michael bistår, Kristian er banelægger, Jan og John står for stævnepladsen. Kristian undersøger om vi kan udvide skovtilladelsen i Slagelses skovene. Sønderskoven er dog stadig i spil hvis alt ikke falder på plads i Slagelses skovene.

SM-lang 2022: Vi har fået tilbudt SM lang i 2022. Kan evt. holdes i Sønderskoven.

Evt: Vi mangler ansvarlig til at skrive aktiviteter til DOF´s motionsorientering kalender. Vi drøfter ansvarsfordeling på næste møde. Stig, Nina og Tine ser på hvilke tilbud vi har til kommunen. Dette med henblik på at få finansieret opdateringen af vores kort og poster til Find Vej.

Næste møde er onsdag den 13. maj kl 19.

bottom of page