top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde (på Skype) den 13. maj 2020.

Start kl. 19.00, slut kl. 21.30.

Til stede: Nina, Tine, Henrik, Kåre, Stig (muted og ON/OFF) og Kristian(ref.). Afbud fra Mette

1. Siden sidst – referat

Vi mangler nogle kontaktpersoner ifm. at motionsorientering.dk går i luften. Kontaktpersonerne er til Facebook, websiden, findvej og motionsorientering. Nina er sat på Findvej og klubbens formand på resten i mangel af bedre - han videresender hvis der kommer henvendelser.

2. Økonomi

Det går OK overordnet set bruger vi færre penge og vi tjener færre penge - men budgettet holder givetvis i 2020

3. Ungdomstræning hvordan går det

Der er gang i træningen hver fredag, Michael, Stig og Morten hjælper Kåre. Man skal tilmelde sig således at 10 personers kravet overholdes - og således at der mødes 2-3 forskellige steder. Ungdommen deles i aldersgrupper på forhånd. Man påtænker at afholde sommerlejre i Østkredsen hvis det kan lade sig gøre.

4. Træning vi har ny været i gang med 5 løb

Træningen går godt - vi overholder myndighedernes krav og starter og løber hver for sig. Man får således løbet og mange er glade for det øgede startinterval. Skovejerene har givet tilladelse til løb det meste af dagen. Det er en succes. Måske skal nogle af elementerne bruges i fremtiden - evt. med en primetime hvor der kan printes stræktider - så det sociale ikke fjernes.

Der arbejdes på sommertirsdagtræning - der samarbejdes med sommerferieaktiviteter hvis de bliver til noget.

5. Ultralang 2021

Der er styr på det. Intern bemanding såvel som ekstern banekontrol og stævnekontrol er på plads.

6. Eksisterende Findvej-projekter

Det koster penge at holde findvej områderne up to date. Der skal laves en plan for at holde det i drift, evt. med kommunerne. Vi har findvej i Næstved(Glumsø Skov), Ringsted(Kærhave), Slagelse(Bakkely) og Sorø(Storkroen, Feldskoven og Kongskilde) kommune

Vi skal afsøge muligheden for at finde hjælp til at vedligeholde områderne som er til gavn for hele området.

7. Mulige nye find vej-projekter

Der er et arbejde i gang med at finde samarbejdspartner i Sorø - evt. campingpladsen og Parnas. Det er dog tvivlsomt om indsatsen står mål med udbyttet og indtil videre hviler områderne.

8. Eventuelt og næste møde

Søndermarksskolen i Slagelse vil evt. gå ind i et samarbejde om en skolepakke - Nina arbejder på sagen.

Bliver fysisk og næste gang hos John og Else hvis Skt. Hans bliver til noget den 23. juni.

Ellers skal vi holde møderne om fredagen.

/K

bottom of page