top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde 27-05-2021

Tilstede: · Hans-Ole, Kristian, Mette, Tine, Stig (referent), Kåre(på Teams) afbud fra Nina

1. Velkommen til vores nye kasserer, Hans-Ole: Hans-Ole og Kristian er i færd med overdragelse fra Henrik.


2. Referat: Ingen kommentarer. Godkendt


3. Træningsløbeplan for efteråret – tiden efter Corona: Der er skovtilladelse på alle skove, og banelæggere er identificeret. Bestyrelsen mener, at Gule og Sorte baner kun behøver at være løse skærme. Grøn+Hvid skal have kontrolnumre. Det er dog godt at have kontrolnumre på alle baner.

Der skal SportIdent på sprintløb.

Det er helt fint at have SportIdent på hele træningsløbet, hvis banelæggeren vælger det.

Efter sommerferien er det banelæggeren, der printer kort til løb med start mellem 17:00 og 18:00. Posterne indsamles fra 19:30. Dette skrives i kalenderen på klubbens hjemmeside.

Banerne skal lægges på O-Track. Dette kan man eventuelt få hjælp til.

Der er små skærme med numre fra 31 til 65 i en papkasse i klubhuset.

Der er omkring 4-6 børn til tirsdagstræninger. Specielt de grønne baner er gode.


4. Sommerferieaktiviteter: Vi har tre løb i Grydebjerg (banelægger: Knud) og og tre løb i Grønningen/Bulbjerg (banelægger: Morten).

Posterne skal ned samme dag. Vi har skovtilladelse i tidsrummet 10:00-20:00, og posterne kan sættes ud dagen før.

Selve sommerferieaktiviteten (instruktør) står der fra 16-18 og løberne skal være i mål senest kl 19:00.

SportIdent til begynderbaner (sommerferieaktivitet) og løse skærme til længere/svære baner.

Kåre har rakt ud til klubmedlemmerne med opfordring til at melde sig som hjælper til instruktion og poster ind/ud.5. Informationsflow til/fra udvalg. Specielt for udvalg, der ikke har en repræsentant i bestyrelsen: Bestyrelsen er enig i, at en repræsentant fra udvalg uden plads i bestyrelsen inviteres til relevante bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil til næste bestyrelsesmøde lave en bruttoliste over, hvilke udvalg vi har brug for.


6. SportIdent: Nye medlemmer har efterspurgt mulighed for at købe SportIdenter.

Klubben har indkøbt en pose med 3 typer SportIdenter. Disse kan købes hos Nina Okkels, som også står for salg af klubtøj. Kristian vil lave et forslag til en tilskudsordning og prisstruktur.


7. Ungdomstræning: Der er ungdomstur til Hillerød – ”FIF Weekend”. Der er lige nu 8.

Sommerafslutning skal gentænkes, da 7.a har et klassearrangement. 7.a er cirka halvdelen af ungdomsgruppen.

Som opfølgning på diskussion om ungdomstræning på generalforsamlingen er der ungdomstræningsmøde fredag den 28/5.


8. Evt. og næste bestyrelsesmøde: Næste møde: 24. juni kl 19:00 i klubhuset og Teams

Comments


bottom of page