top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2020

Tilstede: Henrik, Stig, Mette, Tine, Kristian, Kåre. Afbud fra Nina

1. Siden sidst – referat

Ingen bemærkninger til referat. Landsholdet kom forbi Sorø i weekenden 2,3,4. oktober. Det lykkedes at få skovtilladelse med kort varsel i Grydebjerg. Vi er glade for at få landsholdet forbi Sorø.

2. Økonomi og Sorø Sø Rundt

Henrik gennemgik regnskabet for SSR, som gav et lille overskud. Økonomien blev reddet bl.a. på grund af GasTech, der er sponser. Martin Munk har fået administrationen på skinner og Berit har lavet fortrinligt PR. Emma har desuden været fantastisk til at opstøve lodtrækningspræmier i forretningslivet.

3. Nyt fra ungdommen

Det går godt med træningen. Mortens tekniktræning har være en succes. Der har ikke være så mange ture til Sverige og Jylland som vanligt. Men dog en god tur til DM Mellem og Sprint. Vi ser frem til vintertræningen med store forventninger


4. Træning VTR starter den 1. november i Klinteskoven. Kristian lægger programmet op i kalenderen.

Kåre kontakter Morten vedrørende tekniktræning over vinteren

5. Ultralang den 11. april 2021

Arbejdsfordelingen er på plads. Der er fundet personer til de fleste funktioner. Der mangler at blive oprettet en hjemmeside og kortet skal opdateres.

6. Find Vej

Nina Hoffmann har et samarbejde med skolerne kørende omkring Find Vej. Der er nogle formaliteter der skal på plads, men det ser lovende ud. Stig tilmelder os Skole OL.


7. Arbejdsopgaver

Mette og Tine har taget opgaven med at organisere tirsdagstræningen.

De er nu i gang med at planlægge tirsdagstræninger for 2021 og overvejer hvordan vi skal afholde sommerferie træninger/aktiviteter. Jesper Munch står stadigvæk for skovtilladelserne.

Vi skal finde en kasserer. Forskellige muligheder blev drøftet men det er svært.


8. Eventuelt og næste møde

Påskehytte blev drøftet. Vi venter med at bestille påskehytte til 2021 pga. situationen med Corona. Næste møde den 1. december med julemad.

Mette og Tine står for forplejningen

Comments


bottom of page