top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 24. september 2021Tilstede: ·

Tine, Stig, Mette, Kristian (gik kl 19.30) og Kåre (referent), Nina og Hans-Ole (afbud)

1. Siden sidst:

Ingen bemærkninger til referat


2. Økonomi:

Udsættes 3. Ungdom:

Ungdomsafdelingen havde en god tur til DM. Der arrangeres infoaften om ungdomstræningen den 8. oktober. Planlægningen af vintertræningen er i fuld gang.


4. Træning VTR:

Kåre booker gymnastiksalen til VTR-afslutningen. Mette sender dato til Kåre. Mette og Tine fordeler opgaverne til VTR-finalen. Planlægningen af VTR i Slagelse den 5/12 er i fuld gang. Mange arrangører synes, at det er et stort arbejde at arrangere tirsdagstræningsløb. Mette og Tine ser på ,hvordan arrangørerne kan hjælpes.

Der har været 154 løbere i skoven til efterårets fem første løb. Klart flest på de gule og sorte baner. Mellem 17 og 42 løbere. Der serveres pølser til afslutningsløbet den 28/9.


5. Jobbørs og roller:

Forslag om at klubbens arbejdsopgaver bliver beskrevet, således at bestyrelsesmedlemmerne har disse opgaver som ansvarsområde.6. O-Service:


Udsættes

7. Næste møde:

Næste møde er tirsdag den 30/11. Julefrokost og bestyrelsesmøde


8. Eventuelt


Comentarios


bottom of page