top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 27. september 2022.

Dagen efter den fine match i St. Dyrehave

Hvor: Klubhuset og Teams


Til stede: Sanne, Stig, Kristian, Kåre(Teams) og Kenneth(Teams). Afbud: Tine og Nina.


1. Referat fra sidst Referat fra sidst er godkendt. Dog skal vi huske store skærme til tirsdagsposter. Vi skal i løbet af vinteren have dette lavet som et sæt.


2. Økonomi

Sanne har gjort et stort job

Foreninglet er ikke tænkt til at man skal have penge stående i klubben, der er stadig saldi som helst skal gå i nul – så det bliver nemmere at administrerer. Man skal kun gøre noget når der kommer en opkrævning.

Vi har set et statusregnskab pr. dd. og det har bestyrelsen forholdt sig til. Bestyrelsen tror at der bliver et mindre underskud for året, men der har også været travlt år med mange fine fællesture, og dermed udgifter.

Gebyrer – klubben betaler en del gebyrer. Medlemmer opfordres til at tilknytte dankort. Mastercard er dyrt for den opkrævende(her er det klubben).

Sportsrådsbetaling for sommerferieaktiviteter (Kåre rykker John).

Vi sender opkrævning ud for o-service løb fra 1. maj til 1. oktober snarest.

3. Klublokalerne på Skolevej

Intet nyt, klubben har et meget stort aktivitetsniveau og skal bruge nærheden.

Efter bestyrelsesmødet kan dette læses i budgetnoterne som et enigt byråd har vedtaget:

10 mio. kr. Reserverede midler til - hvis den rigtige løsning findes - at ombygge/udvide Bygning 7 på Frb. skole så den kan rumme et kulturhus med plads til foreninger vedr. idræt, kultur m.v. og med udskoling integreret som del af helhed Yderligere finansiering af et godt forslag kan findes i salg af skolevej - som ikke indregnes lige nu. Alternativt kan de 10 mio.kr. evt. bruges på renovering af Skolevej efter de to år.


4. Ungdommen - vi går ind i efteråret

Vi prøver at stablet en Gøteborgtur på benene – men tilslutningen er lav. Aktiviteterne flyttes til tirsdag og ind i gymnastiksalen efter efterårsferien. De voksne træner forskudt. Janus og Nina spørges. Østkredsen holder en workshop den 6. oktober for at diskutere: ”Hvordan bliver Østkredsen et endnu federe sted at være ungdomsløber?”. Stig tager med for at se hvad der kan gøres.


5. Træningsløb Tirsdagstræningsløbene har været velbesøgt – og velarrangeret – vi glæder os til næste tirsdagssæson. Der har været gode og energiske banelæggerteams på.

VTR plan er ude og kan som altid følges på https://www.okr.dk/almind/vtr_loeb22_23.htm - når den bliver åbnet. Man kan allerede nu se løbene i vores egen kalender. Der bliver kommunikeret omkring dette. Der satses på at mange af de nye medlemmer vil tage søndagssæsonen til sig, det er en fin måde at holde o-aktiviteten hen over vinteren. Der er fine skove på programmet som man kan glæde sig til.

Vi skal selv lave løb i Slagelse med Kenneth og Mette som tovholder og Korsør lystskov med Søren og (Mette igen, hvis ikke andre afløser) laver baner.


6. Kommende aktiviteter.

Vi skal arrangerer 3-6 divisionsmatch den 30. april 2023.

Vi byder ind med Broby - Sønderskoven syd Næstvedvej/Dødemandsmosen?

Kristian indkalder til opstartsmøde.


7. Kommunikation.

Kommunikation – fokus på SSR, herefter DM, indvielsen af trailcentret i Slagelse, Div. Match har givet rigtig meget aktivitet. Kenneth nævner 5000 klik på DM opslået – der har været rigtig meget fokus på særligt disse. Kvaliteten er i top på vores opslag.

Der er introduceret en plan for kommunikationen og Kenneth gennemgik den i søndags på busturen til St. Dyrehave. Det går godt.8. Hængepartierne med udvalg.

Jan Koue Larsen har sendt en mail til bestyrelsen.

Vi syntes det lyder spændende – med en 3-dages med Suså som omdrejningspunkt. Der er opbakning til dette. Skovene er vistnok Ømarken, Vester Broby og Herlufsholmskovene


Herudover kan Jan låne udstyr til en skoleaktivitet.

Stræktidsprintere: Jens fikser de 2 han har derhjemme, han har bestilt reservedele.9. Næste møde 8. november
Comments


bottom of page