top of page

Nyheder

Virtuelt bestyrelsesmøde den 26. januar 2021

Tilstede: Kåre, Henrik, Tine, Nina, Stig og Kristian

Afbud: Mette

1. Siden sidst – referat: Klubhussnak med kommunen engang i februar. Anette stopper som klubtøjsadministrator, Stig finder en egnet.


2. Økonomi: alle bestyrelsesmedlemmer skal ID-dokumenteres i Nordea med billede mv. Kommunen ændrer måden, der reserveres lokaler på, Kåre holde øje med tingene.

I 2020 havde vi et lille overskud på ca. 2800 kr.

Der er mange usikkerhedsmomenter i budgettet for 2021, bla. indtægter for afholdelse af løb. Ultralang er usikker, men vi forventer at holde Skole-OL til maj og VTR sidst på året.

Påskeløbet bliver måske afholdt – men grund af covid skal vi ikke bo i hytte sammen.

Vi har penge nok til – når det bliver muligt –at komme ud at løbe og være sammen. Klubben vil se meget velvilligt på idéer og initiativer, som kan sparke gang i det hele.


3. Nyt fra ungdommen: Trist med forsamlingsforbuddet på 5 personer – det betyder, at der ikke kan laves noget samlet. Der er Coronabaner som bliver brugt en del af ungdomsløberne og deres forældre. Der er ønske om flere og lidt kortere baner. Så kan man komme flere gange.


Stiftelsen bliver spurgt om en skov til løb i februar.

Idé om en vinterferie-challenge – vi søger tovholder. Måske Kåre.


4. Træning: Tine oplyser, at der er lavet en træningsplan for hele 2021. VTR (selvtræning) i Slagelse på søndag den 31-1-21, og et VTR-løb i Bromme den 14-3-21. Træningsplanen indeholder også træninger hver tirsdag hen over sommeren. Der er sat foreløbige navne på de fleste træninger. Skovkontakt – det er vist bedst, at den ligger i træningsudvalget.


5. Ultralang den 11. april 2021: Kortkonsulenten har været i skoven fire gange og har fundet 200 nedslagspunkter. Der er lavet en indbydelse. Janus har taget principbeslutning om, at den 28. februar skal det se godt ud, ellers aflyses det eller der findes en alternativ dato. O-service er åben for tilmelding.


6. Generalforsamling: Vi har besluttet at udsætte den til den 28. april - vi udsender inden den 4. februar besked til alle medlemmer om denne udsættelse sammen med regnskabet for 2020 med revisorpåtegning og opfordring til at læse det og komme med spørgsmål (hvis der nogen).Kontingentet for 2021 er uforandret 400 kr.


7. Næste bestyrelsesmøde den 2. marts.

Comments


bottom of page