top of page

DM mellem 2017

Orienteringsklubben Sorø indbyder til DM Mellem den 19. August 2017 i Nykobbel sydøst for Slagelse.

Når OK Sorø atter inviterer til kombineret DM Mellem og Midgårdsorm, er målet et af Sydsjællands bedste terræner. Nykobbel mellem Sorø og Slagelse er et stort og afvekslende skovområde – et terræn, der også har visse ligheder med DM - terrænerne på Fyn tre uger senere. Og med samme stævneplads til DM Mellem og Midgårdsorm, er der lagt op til en rigtigt hyggelig weekend i den sydsjællandske sensommer.

Indbydelse

Klassifikation

DM Mellem, A stævne. 5 stjernet *****.

Afdeling af Trimtex-Cup (seniorranglisten).

Afdeling af Løberen League (juniorranglisten).

Afdeling af Ungdomscup.

Løbsområde og kort

Nykobbel, 1:10.000 / 1:7.500, revideret 2017 ækv. 2.5 m.

Kortet offset trykkes. Kortet forventes tildelt kvalitetsmærke.

Kortet er rekognoseret og rentegnet af OK Sorø

Kortkonsulent: Asger Jensen

Mødested

Afmærkning ved Rosted på Slagelse Landevej (vej 22) mellem Slagelse og Næstved.

Terrænbeskrivelse

Typisk sjællandsk blandingsskov overvejende bestående af bøgeskov, med varierende bevoksninger af nåletræer og birkeskov. Kurvebilledet er overvejende småkuperet. Gennemløbeligheden er overordnet god, afbrudt af partier hvor gennemløbeligheden er reduceret væsentligt.

Underskoven er primært bestående af bregner med kun få partier af brændenælder. Nykobbel er domineret af store skovveje, og er speciel ved at der ikke findes noget udbredt stinet, som der ses i bynære skove. Området har en del søer og moseområder.

Startret

Alle løbere som er medlem af en orienteringsklub, der er medlem af DOF eller IOF kan starte.

Afstande

Parkering - Stævneplads: 900 m                                                       

Stævneplads - Start: Annonceres i instruktionen.

                                                           

Start.

Første start kl. 12:00

individuel start med fast interval.

Klasser/baner

Åbne baner

Præmier

Vinderne i D 21- og H 21- modtager DIF’s mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 modtager DOF’s mesterskabsmedaljer.

Til øvrige klasser uddeles DOF’s mesterskabsmedaljer til nr. 1,2 og 3., jf. reglementet Pkt 4.1.5.

Der er ingen præmier på åbne baner.

Tidstagningssystem

Løbet afvikles med SportIdent.

Løbere, der anvender egen brik, skal oplyse nummer ved tilmelding. Øvrige løbere lejer en brik af arrangøren, som udleverer denne i startboksen. Efter målgang afleveres lejebrikken.

H 21- skal anvende en brik, der kan klare mere end 30 stemplinger, dvs. SI Card 6, 9, 10, 11 eller SIAC. Du kan se, hvilken brik du har her. Dette er et link til OKpans hjemmeside                 

En ikke afleveret standard brik skal erstattes med kr. 300. For en stor brik er erstatningen kr. 500. Løbere, der har glemt sin brik, kan leje en erstatningsbrik på stævnekontoret på dagen mod betaling af 20 kr.

 

Seedning, deltagerbegrænsning og vakante pladser

Der foretages seedning i henhold til DOF ́s reglement. Der påtænkes ikke

deltagerbegrænsning med mindre hensynet til en fair konkurrence gør dette nødvendigt.

Berørte løbere vil blive informeret. Der udbydes ikke vakante pladser. Der henvises til

eftertilmelding og åbne baner

Børnebane

Der er åbent mellem kl. 12-15:30. Det er gratis at starte. Der er præmier til alle.

Børnepasning

Der tilbydes børnepasning. Mødested ved stævnekontoret.

Bad

Badning foregår på Anvortskov kaserne. Åben fra 13:00 - 18:00

Afstand 2 km. Vejledning gives i instruktionen.

Omklædning

Der stilles telt til rådighed

Førstehjælp

Forefindes ved henvendelse i stævnekontoret

Tilmelding

Klubvis gennem O-service. Tilmeldingsfristen er fredag den 5. august 2017.

Eftertilmelding: Indtil onsdag den 16. august kl. 12:00 til normal startafgift plus 100 kr.

Startafgift                                                                

Ungdomsklasser(–20)  Kr. 130

Øvrige klasser               Kr. 170

Åbne baner                    Kr. 150

Leje af brik                     Kr. 20

Startafgiften betales til OK Sorøs bankkonto: Reg. nr. 2300, konto nr. 8980220681.

Betaling

IBAN: DK2920008980220681 

Swift: NDEADKKK

 

Café/kiosk

Velassorteret café og kiosk findes på stævnepladsen.

NB: Hvis du skal løbe Midgårdsormen, så husk, at tilmelding til gratis morgenmad forgår via o-service.

Instruktion og startliste.

Vil være tilgængelig på hjemmesiden onsdag den 16. august for instruktionen og den 17. august for startlisten.

Stævneorganisation

Stævneleder: Janus Høhne, OK Sorø, Mosevangen 8, 4171 Glumsø, 23374418, janush@ofir.dk.

Banelægger: Knud Madsen, OK Sorø.

Stævnekontrollant: IOF Event Adviser, Juryformand: Bo Konring Søllerød OK.

Banekontrollant: Arne Kristensen, Herlufsholm Orienteringsklub.

bottom of page