top of page

Nyheder

Referat fra Generalforsamlingen d. 7. feb. 2017


Referat fra Generalforsamling i OK Sorø d. 7. februar 2017 - 22 medlemmer til stede.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Ad 1. John Pedersen valgt som dirigent. Mette Filskov referent.

Ad 2. Kristian Kærsgaard gennemgik beretning ( se bilag ) via slides på power points - overskrifter var flg :

ÅRETSKLUB : OK SORØ

Ungdoms træning - ved Kåre Sørensen og Janus Høhne - stor aktivitet året igennem

Træningsløb - ved Jesper Munch - opfordring til flere medlemmer om at melde sig som banelæggere

samt info om banelæggeraften i februar

Kortudvalg - Morten, Jens, Knud, Kristian, John - der tegnes DM og Midgårdsorms kort

Teknik udvalg - ved Morten Hass og Mette Filskov - der er afholdt 2 velbesøgte tekniklørdage og

planlagt endnu én ( 4. marts ) - desuden teknikweekend ved Åhus i støbeskeen

Find vej og Skoleløb - har været afholdt med stor succès - tovholdere Anette Pind og Anne Frandsen -

Steen Lund

Materiel - der er blevet ordnet og sorteret og indkøbt ny printer og projektor

Kommunikation - ved Anne Frandsen, Berit Hansen og Jesper Munch - der opfordres til at flere

indsender info til hjemmesiden

Sociale aktiviteter - ved Knud Madsen og Jan Sørensen - der har været flere gode arrangementer med

grill og hygge efter løb - vi holder klubmesterskab med efterfølgende fest i Lynge

forsamlingshus d. 4. november 2017

Sorø Sø Rundt - ved Martin Munk - igen mange tilmeldte og godt team til afvikling af løbet

Divisionsturnering og mesterskaber - vi holdt os flot i 2. division og flere løbere har været på

præmieskamler i årets løb

DM mellem og Midgårdsorm 2017 - stævneleder Janus - korttegning i fuld gang og følger tidsplan,

der er styr på forskellige funktionsledere - der indkaldes til møde i løbet

af foråret med nærmere info

MBT-O afdeling - vi har en lille, men aktiv MBT -O afdeling, hvor der er plads til flere :)

Ad. 3. Henrik Lawaetz gennemgik regnskabet, der er godkendt af revisor Jens Frandsen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad. 4. Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Valg til bestyrelsen:

  • Kristian Kærsgaard blev genvalgt som formand

  • Henrik Lawaetz blev genvalgt som kasserer.

  • Anne Frandsen og Jesper Munch blev genvalgt som ordinære medlemmer.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Jens Frandsen og revisorsuppleant John Pedersen blev genvalgt.

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent. Generalforsamlingen godkendte forslaget om et uændret kontingent på 400 kr/år for alle

Ad. 7. Der er indkøbt hjertestarter i Østkredsen som kan bestilles til større løb.

Clement vil gerne være føl til korttegning af skolekort.

Serviceoplysning fra Janus: tag o-skærms- mobilen ned i din bil inden syn, så undgår du at den bliver

klippet af.

John takkede for god ro og orden.

bottom of page