top of page

Nyheder

VTR d. 19 februar 2017 i Slagelse

Instruktion

Mødested:

Arnehavehus, Skovvejen 85, Slagelse

Parkering fra Arnehavehus og vestpå over broen i højre side – set inde fra Slagelse. Følg anvisninger fra P-vagt.

Afmærkning:

Skærm i krydset Grønningen/Skovvejen

Afstande:

Parkering à Stævneplads: 50 m – 300 m

Stævneplads à til Start: 200 m.

Kort:

Slagelse Lystskov og Korsbjerg, Tegnet 2012-17.

Ækvidistance 2,5 m. og målestok på 1:10.000.

Postdefinitioner:

IOF symboler. Trykt på kortet for alle baner. Løse def. ved start. Husk holder.

Terræn:

Typisk østsjællansk blandingsskov, med mange grøfter, svag kuperet. Åbent øvelsespladsterræn med adskillige ret så mudrede kampvognsspor. En del MTB-spor i skoven, og ret så mange stier ved start og mål området. Der er en del Spanske ryttere i terrænet som ikke er på kortet. Markeret med sort kryds de steder de er med.

Baner:

Grøn (begynder) 2,3 km. 14 p.

Hvid (let) 3,0 km. 16 p.

Gul (mellemsvær) 4,5 km. 12 p. (1 butterflypost - klippes ved begge besøg)

Sort, mini (svær) 3,8 km. 10 p.

Sort, kort 4,9 km. 15 p. (2 butterflyposter - klippes ved begge besøg)

Sort, mellem 6,7 km. 14 p. (1 butterflypost - klippes ved begge besøg)

Sort, lang 9,1 km. 22 p. (1 butterflypost - klippes ved alle 3 besøg)

Kontrolenheder:

Der løbes med Sportident. Husk brik. (leje af brik: kr. 10,-)

Start:

Kort udleveres i startøjeblikket. Starten vil være bemandet.

Startpersonale vil bistå med filtrering af de enkelte starter.

Dog får grøn og hvid udleveret kortet 1 minut før start.

Der startes som ”put and run”.

Starttid fra kl. 10.00 til 11.00.

Væske:

Forefindes kun ved mål.

Postmarkering:

Der benyttes sportident på spyd med skærm. Numre på siden og/eller opad.

Målprocedure:

Efter målgang aflæses brik i vinduet i klubhuset.

Resultater:

Offentliggøres på

www.oksorø.dk så hurtigt som muligt efter løbet og forventeligt allerede på løbsdagen.

Startafgift:

Kr. 10,- for børn u. 16 år. Øvrige kr. 25,-. Kontant på dagen.

Mobilepay: 72202462 Kristian Kærsgaard Hansen.

Banelægger:

Nina Hoffmann

SI og IT:

Jan Koue Larsen

Stævneansvarlig:

Kristian Kærsgaard Hansen tlf.: 40904309

bottom of page